luni, 3 iunie 2013

Yoga Sutra, sau învățătura adevăraților regi

Înainte să vorbesc despre tratatul de yoga regală intitulat Yoga Sutra,  scris de marele înțelept indian Patanjali prin anul 400 î. Ch. și apărut la editura Herald în 2012, o să reamintesc că pe lume există trei feluri de oameni: anormali, normali și supranormali. Oamenii supranormali sunt acei oameni care au atins un nivel de conștiință ce le permite să știe și să facă lucruri pe care oamenii anormali și normali abia dacă le pot concepe. Având acel nivel de conștiință, oamenii supranormali au active anumite puteri, așa zis, supranaturale. Aceste puteri sunt: levitația, telekinezia, telepatia, invulnerabilitatea, capacități curative, invizibilitatea, dedublarea, omnisciența, omnipotența etc. Pe parcursul istoriei știute a omenirii au apărut o serie de oameni care aveau aceste puteri. Am putea afirma că aceștia atinseseră perfecțiunea. Cei mai cunoscuți dintre ei în prezent sunt Buddha și Iisus Christos. Cei doi, dar și alții, au confirmat că aceste puteri sunt perfect umane, aș zice și normale, în sensul că oricine și le poate activa prin anumite practici, și au oferit anumite rețete (gnoze) pentru activarea acestor puteri, pentru atingerea conștiinței Christice, Buddhaice, a Iluminării, Mântuirii, stării de supraom... sau cum preferați să-i spuneți.
Yoga Sutra lui Patanjali este una dintre cărțile care pot învăța oamenii anormali și normali o serie de practici care pot conduce către Iluminare. Căci Yoga este o știință practică. Nikola Tesla, poate cel mai important savant al secolului 20, dar și Hanri Coandă, spuneau că această carte este cea mai importantă carte a umanității. Iată ce spunea secundul despre sistemul Yoga: "Yoga este un sistem de abordare a lumii care arată că totul poate fi realizat, prin interior; telepatia înlocuiește telecomunicațiile electromagnetice iar soluția interioară depășește piedicile care blochează soluția exterioară (trece prin blindaje metalice, nu este bruiată, nu este atenuată invers proporțional cu pătratul distanței dintre emițător și receptor); levitația înlocuiește dispozitivele tehnologice de transport; translocația yogină este o emisie-recepție a materiei, analoagă emisiei și recepției undelor electromagnetice, care permit accesul civilizațiilor galactice (OZN) instantaneu, în orice punct al Universului..."
Structurat în patru capitole, tratatul Yoga Sutra cuprinde în total 196 de aforisme. Concise, precise, clare, așezate într-o succesiune logică desăvârșită pentru a fi ușor de înțeles și memorat de către orice persoană alfabetizată și capabilă să înțeleagă sensurile cuvintelor. În plus, pe lângă traducere în limba română cartea conține textul sanscrit original și comentarii elocvente pentru o înțelegere exhaustivă a sistemului Yoga, tocmai pentru ca în urma acestui proces lectorul să poată trece rapid la practică.
Ca yogin, pot afirma că această carte este esențială pentru evoluția umanității. Așadar citiți, înțelegeți și: practicați, practicați, practicați...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu