luni, 10 iunie 2013

Hai să te învăț ceva

În periplul meu pentru fondarea Partidului Avangardist Român (PAR) am întâlnit o mentalitate extrem de greșită. Oamenii nu vor să audă de politică și cu-atât mai puțin, să se implice în politică. Ceea ce este greșit. A nu face politică este tot o politică și este cea mai greșită politică personală pe care poate să o facă un om. Pentru că prin această politică omul se autoalienează politic. Le lasă unor oameni puterea să decidă pentru el. În limba română există o vorbă: să nu te scarpini în cur cu mâna altuia. A nu face politică înseamnă a te scărpina în cur cu mâna altuia, pentru că cineva va face politică și va decide în numele tău. Și va decide de cele mai multe ori ce nu vrei. A se observa ce politici proaste se fac în țara noastră de sute de ani. A se observa în special ce politici proaste se fac în țara noastră în ultimii ani. Politica oficială a Statului Român actual este Genocid. La propriu. Și asta pentru că indivizii, nația, nu fac politică decât atunci când votează. Și cum nu votează nici măcar jumate din nație, dă-ți seama că autoalienarea asta politică a majorității indivizilor creează de fapt politica genocid a Statului Român. A nu face politică este cea mai proastă politică. A nu face politică înseamnă a da puterea din mâinile tale altora, ca s-o folosească împotriva ta.
Știind asta de multă vreme, m-am apucat să fac politică. Și-am ars-o prin niște partide dar mi-am dat seama că toate partidele din țara asta sunt fostul PCR spart în mai multe cioburi ca să se creeze iluzia că ai opțiuni, că poți alege și ca oamenii să fie dezbinați. Politicienii o ard cu dictonul: Dezbină și condu. Noi, românii, suntem extrem de dezbinați și asta na face extrem de slabi ca nație. O ardem prost unii cu alții, încercăm să fim mai presus unii decât alții, ne invidiem, ne bârfim, ne furăm, dar ce nu facem. Și facem așa pentru că așa suntem educați prin mass-media și școală tocmai ca să fim dezbinați și conduși ca oile. Toate partidele din țara asta au la vârf niște oameni care sunt agenții altor oameni, nu ai poporului. Rolul lor este să ne sărăcească, înrobească, dezbine și să ducă la bun sfârșit Genocidul națiunii noastre. Oamenii care sunt în funcții de partid sau în funcții în Stat nu sunt interesați de tine, de bunăstarea națiunii, de lucruri bune, ci doar de ei și de bunăstarea lor. Mentalitatea lor este să fie ei mai șmecheri pe sărăcia ta.
Oamenii care nu fac politică sunt peste 10 milioane. Aceștia nici nu votează. Politica lor este greșită, dar nici nu exista până azi un instrument prin intermediul căruia și ei să facă politică. Un instrument care să edifice o Românie civilizată, abundentă, puternică a cărei cetățeni să fie civilizați, bogați, puternici. Toate partidele sunt instrumente pentru distrugerea României și a națiunii. + că filosofiile lor sunt greșite. Toate filosofiile politice s-au dovedit greșite, sunt greșite pentru că pun pe altcineva mai presus de om și pentru că nu respectă astfel egalitatea oamenilor. Oamenii sunt egali, chiar dacă nu arată la fel, au nivele intelectuale diferite etc. Ei sunt egali. Am studiat toate filosofiile politice existente și mi-am dat seama că toate sunt greșite. Ca atare am creat eu filosofia filosofiilor politice, superioară tuturor filosofiilor politice. Această filosofie poate fi cunoscută și însușită prin lectura Statutului Partidului Avangardist Român. Lectură pe care le-o recomand nu doar românilor, ci tuturor oamenilor pentru că îi va învăța tot ce politicienii până la mine nu vor să știe. Nimeni nu vrea să ști ce scrie în Statutul PAR, nici să-ți însușești Statutul PAR. Pentru că însușindu-ți Statutul PAR le iei toată puterea pe care o au asupra ta.
Mai jos este ultima variantă a Statutului. Îți recomand să-l studiezi bine, să înțelegi fiecare articol și alineat și să înțelegi articolele și alineatele combinate. Eu însumi, deși l-am scris, continui să-l studiez pentru a îi pătrunde toate înțelesurile. Statutul acesta este energie, așa că umple-te pentru că acum ști de ce vei face politică
PARTIDUL AVANGARDIST ROMÂN
(PAR)


STATUT
Art 1

1) Prezentul Statut și prin el Partidul Avangardist Român iau naștere în baza aspirațiilor la viață sănătoasă ale sufletului uman și al dreptului universal de proprietate de sine al omului, drept inalienabil care îi conferă omului concret atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra ființei sale umane, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
2) Prezentul Statut este decis și transmis Decanului Stoian George-Bogdan de AtotConștiința Universala pentru a crea pace, echilibru, echitate absolută și armonie naturală pe întreag cuprinsul planetei.

Art. 2

1) Partidul Avangardist Român este un instrument de avangarda al indivizilor care contribuie la elevarea spirituală și socială a omului și care sunt de acord și dispuși să susțină, promoveze și apere obiectivele PAR.
2) PAR este o entitate politică, socială, culturală, artistică, spritituală autocrată, iar prezentul Statut este cunoscut, înțeles, însușit și respectat de membri PAR în virtutea dezideratului de a realiza obiectivele PAR.
3) Orice om care a împlinit vârsta de 16 ani poate deveni membru al Partidului Avangardist Român, fără nicio discriminare.
4) Membri PAR au toate libertățile naturale, sănătoase, etice și estetice printre care și următoarele:
a) să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului cât și în toate împrejurările în care găsesc de cuviință;
b) să aibă iniţiative politice, culturale, sociale şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le propune dezbaterii publice sau organismelor partidului;
c) să fie informaţi cu privire la activitatea tuturor organizmelor din statul în care locuiesc, a organizaţiei PAR din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;
d) să se autopropună, să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice;
e) să participe le luarea deciziilor în cadrul forurilor Partidului conform competențelor lor;
f) să acționeze pentru apărare independenței, suveranității, unității și integrității teritoriale a României și pentru promovarea, recunoașterea și apărarea dreptului de proprietate de sine al omului;
g) să îndeplinească, să respecte și să aplice întocmai dispozițiile, deciziile și hotărârile forurilor Partidului în conformitate cu prezentul Statut;
h) să participe cu regularitate la activitatea organizațiilor din care fac parte sau a forurilor în care au fost aleși;
i) să îndeplinească cu demnitate, moralitate, competență și corectitudine orice mandat primit în numele Partidului;
j) să acționeze pentru creșterea prestigiului Partidului și pentru atragerea de noi membri;
k) să plătească cotizația lunară stabilită potrivit Statutului pentru cheltuielile partidului;
l) să susțină membri partidului pentru a accede la funcții și demnități publice;
m) să pună la dispoziție cunoștințele lor ce pot fi utile în activitatea partidului;
n) să promoveze ideile din prezentul Statut.


Art. 3

Membri PAR sunt confrați și conștientizează că toți oamenii, fiind creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, sunt membri ai familiei umane. Fiecare confrate îi este cu-adevărat confrate confratelui său.

Art. 4

Denumirea integrală a partidului este Partidului Avangardist Român iar denumirea prescurtată este PAR.

Art. 5

Semnul permanent al PAR este săgeata cu vârful în sus înscrisă în cerc sub care este scrisă prescurtarea PAR.

Art. 6

Culorile partidului sunt alb și indigo. Drapelul partidului este alb, în centru fiind plasat semnul permanent.

Art. 7

Sediul central al PAR se află în municipiul București sau în situații de urgență oriunde decinde Decanul. 

Art. 8

PAR tolerează toate învățăturile și acțiunile atât timp cât acestea nu contravin Statutului PAR.

Art. 9

1) PAR militează pentru instituirea unui sistem juridic minimal și înnobilant pe care prezentul Statut îl inaugureaza.
2) PAR desfășoară activități și în exteriorul granițelor României, prin organizațiile constituite în conformitate cu prevederile prezentului Statut.


Art. 10

1) PAR se opune alienării politice a individului, a națiunilor sau a întregii umanități.
2) PAR se opune elitismului politic, a oricaror forme de manifestare totalitaristă, exclusivistă, de discriminare etnică, politică, socială, culturală, juridică sau de orice altă natură.
3) PAR se opune sclaviei, prin sclavie înțelegând:
 a) obligația să dea, să facă, să nu facă sau toate la un loc impusă unui om sub diferite pretexte;
 b) o activitate efectuată de om în folosul altuia pentru care este remunerat cu un produs mai puțin valoros decât produsul muncii prestate sau cu recunoașterea unor drepturi, mijloace de existență, neagresiune.
4) PAR militează pentru edificarea unui Stat-instrument la îndemâna omului și nu pentru un om-instrument la îndemâna Statului.

Art. 11

1) PAR se opune oricărei forme de violență, îngrădire, manipulare, îndobitocire, săracire, exploatare a omului de către om sau de către orice altă entitate fizică, juridică sau alt fel.
2) PAR, prin membrii săi, se opune oricărei forme de pedeapsă aplicată omului, consfințind că nimeni nu are nici înțelepciunea și nici dreptul să pedepsească un om. PAR știe că faptele care sunt considerate infracțiuni sunt comise de oameni care or sunt ignoranți, or urmăresc să ducă o exisistență decentă după standardele lor, și consideră Statul care incriminează faptele considerate infracțiuni responsabilul real atât pentru ignoranța cât și pentru existența indecentă a omului pe care îl incriminează.
3) PAR militează pentru desființarea tuturor penitenciarelor și înlocuirea lor cu sisteme de civilizare .
4) PAR se opune utilizării armelor meteorologice, chimice, psihice, nucleare și de oricare fel, considerând posesorii de arme ca având intenții criminale, deci ignoranți. 
5) PAR se opune spionajului și tuturor formelor de încălcare a intimității omului.
6) PAR consideră că conflictele apar din cauza ignoranței și că ele se rezolvă în mod înțelept, uman și fără violență, prin dialog, umanism, înțelepciune și bunătate.
7) PAR va lua măsurile necesare ca să asigure fiecărei ființe umane un trai cel puțin decent.

Art. 12

1) PAR se opune oricărei forme de sărăcie a omului, în special ignoranței, pe care o consideră principala boală a umanității.
2) PAR se opune obedienței, servilismului, utilizării fricii, terorii și a tuturor manifestărilor degradante ale omului.

Art. 13

1) PAR promoveaza antropocrația.
2) PAR promovează accesul neîngrădit al fiecărei ființe umane la întreaga cunoaștere și putere. 3) PAR consacră că toate cunoștințele umanității sunt de interes general și trebuie puse la dispoziția tuturor oamenilor gratuit pentru a se asigura evoluția spirituală și socială a fiecărui individ în parte.
4) PAR militează pentru edificarea unui Stat care va susține în mod concret și substanțial sportul, disciplinele spirituale, învățământul de cea mai înaltă calitate, filosofia, artele, știința și orice manifestare culturală pozitivă a omului.
5) PAR militează pentru edificarea un sistem de învățământ care va produce îmbogățirea fizică, mentală și spirituală a omului, prin învățarea omului să aspire la (auto)cunoaștere și la o putere mai mare, autocontrolul, caritatea, compasiunea, curajul, loialitatea, încrederea în sine, iertarea, generozitatea, grația, onestitatea, speranța, bucuria, bunătatea, neinterferența în treburile altuia, răbdarea, gloria, responsabilitatea, iubirea de sine, gratitudinea, iubirea necondiționată pentru aproape și respectul manifestat pentru mediul înconjurător. 
6) PAR militează pentru edificarea unei lumi în care fiecare ființă umană este conștientă de sacralitatea, inviolabilitatea și suveranitatea fiecărei ființe umane, și le respectă.
7) PAR militează pentru Iluminarea întregii umanități, având ca obiectiv suprem transcendența omului în starea de zeu prin orientarea acestuia înspre interiorul său, înspre autocunoaștere, înspre Dumnezeu.

Art. 14

1) PAR se opune poluării, dezintegrării și dezechilibrării ecosistemului planetar.
2) PAR se opune consumului de combustibili fosili.
3) PAR militează pentru utilizarea imediată a dispozitivelor care folosesc energia liberă, infinită și gratuită din univers.
4) PAR consideră că fiecare om are dreptul să beneficieze gratuit de resursele necesare unui trai decent: hrană, locuință, îmbrăcăminte, cultură, spiritualitate, sănătate, libertate, tehnologie – cunoscând adevărul că toate resursele planetei aparțin tuturor oamenilor în egală măsură și că, deci, nimeni nu este dator să plătească pentru ele.
5) PAR consideră că fiecare om are dreptul să călătorească și să fie oricând, oriunde, oricât, atât timp cât nu invadează spațiul intim și personal, intimitatea și spațiul locativ al altui om, în lumina faptului că planeta nu aparține niciunui om mai mult decât altui om, că granițele sunt o iluzie care încalcă libertatea omului, că niciun om și niciun grup de oameni nu are dreptul să-i impună unui om sau unui grup de oameni nicio lege nedreaptă, incorectă, inechitabilă, sub niciun pretext.  
6) PAR se opune existenței instituțiilor bancare, dovedit fiind că aceste instituții sunt nocive.

Art. 15

1) PAR se opune exploatării, uciderii și consumului animalelor. PAR consideră că și animalele, având conștiință, au dreptul la viață, integritate corporală, libertate.
2) Membri PAR cunosc că pe termen lung consumul de cadavre este nociv și împiedică elevarea spirituală, deci îl evită.
3) PAR se opune producerii, comercializării și consumului de hrană nenaturală, artificială, nebiologică, modificată genetic, nocivă, cunoscând că planeta are toate resursele naturale pentru a le asigura tuturor oamenilor o nutriție naturală, sănătoasă, proaspătă și echilibrată.
4) PAR se opune fluorizării apei, cosmeticelor și a tuturor substanțelor pe care omul le consumă, cunoscând faptul că fluorul este nociv pentru om.
5) PAR se opune creerii și consumului de hrană conform standardelor impuse de Codex Alimentarius.

Art. 16

1) PAR, prin voința și înțelepciunea confraților și în virtutea sacralității, inviolabilității și suveranității tuturor ființelor umane, instituie că nicio ființă umană, juridică sau de orice alt fel nu are drept asupra niciunui membru PAR decât cu acordul nesilit, conștient și scris al respectivului membru.
2) PAR își arogă dreptul să facă excepție, dacă consideră de cuviință, de la respectarea legilor și organismelor de punere în aplicare a legilor oricărui Stat care contravin prezentului Statut, întelegând că orice ființă umană, juridică sau de orice alt fel îi recunoaște și respectă acest drept sacru pe care fiecare ființă umană membră sau nemembră a PAR, în deplinătatea facultăților mintale și-l poate aroga sieși întru libertate în modul cel mai elegant și înțelept cu putință.

Art. 17

1) PAR militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între toate ţările lumii și pentru o umanitate fraternă.                                                                                                           
2) PAR militează pentru punerea la dispoziția tuturor națiunilor a tuturor resurselor tehnologice existente, astfel încât egalitatea tuturor oamenilor să fie realizată prin egalitatea resurselor tehnologice ale tuturor națiunilor și astfel prin egalitatea tuturor națiunilor.               
3) PAR își rezervă dreptul să propună proiecte de legi tuturor Statelor pentru îndeplinirea Obiectivelor sale.

Art. 18

Fiecare confrate va fi oricând un maestru al bunelor maniere al eleganței și al rafinamentului, printr-un autocontrol desăvârșit.

Art. 19

1) Fiecare confrate cunoaște Cele 4 Înalte Adevăruri și pășește pe Nobila Cale cu 8 Ramuri.
2) Cele 4 Înalte Adevăruri sunt:
            I. Adevărul durerii: acest prim adevăr enunță că toată existența fenomenală este dureroasă și nesatisfăcătoare, că totul este suferință: nașterea, maladia, moartea, unirea cu cel neiubit, separarea de cel iubit, privarea de ceea ce dorești și cele 5 agregate de atașare care constituie personalitatea: corpul; percepția; conștiința; conceptul sau acțiunea și cunoașterea. Trăsăturile caracteristice ale agregatelor sînt transformarea, decăderea, nașterea, îmbătrânirea, moartea, durata, schimbarea; ceea ce le face să fie considerate nepermanente, vide, dureroase și impersonale.
            II. Adevărul apariției durerii: acest adevăr arată că sursa acestei suferințe este dorința, setea de plăceri și bucurii senzoriale, pentru lucrurile care apar și dispar. Această dorință înlănțuie ființele.
            III. Adevărul încetării: acest adevăr indică cum abolirea totală a oricărei dorințe pune capăt suferinței.
            IV. Adevărul privitor la realitatea căii ce conduce la încetarea durerii: acest adevăr desemnează Nobila Cale cu 8 Ramuri ca mijloc de a pune capăt suferinței, ca mijloc de mântuire, de Iluminare.
3) Nobila Cărare cu 8 Ramuri cuprinde:
            I. Cunoașterea și înțelegerea perfectă: include cunoașterea Celor 4 Înalte adevăruri și a impersonalității existenței
            II.  Gândirea perfectă: înclude voința de renunțare, de toleranță și bunăvoință către toate ființele vii
            III. Vorbirea perfectă: desemnează voința de a evita minciuna, vorbăria și bârfa
            IV. Acțiunea perfectă sau voința de a evita acțiunele ce încalcă bunele moravuri
            V. Mijloace de existență perfecte sau voința de a evita orice profesiune care este nocivă altor ființe
            VI. Efortul perfect sau voința de a dezvolta în Sine ceea ce este sănătos și de a evita ceea ce este nociv. Cele 4 Eforturi Perfecte sunt:
 a) efortul de stăpânire (de eliminare a lucrurilor nesănătoase);
 b) efortul de depășire (a lucrurilor nesănătoase);
 c) efortul de dezvoltare (a lucrurilor sănătoase, în particular a factorilor ce conduc la Mântuire, Iluminare, starea de Buddha, Christ, zeu);
 d) efortul de conservare (a lucrurilor sănătoase, a obiceiurilor și programelor corecte dobândite)
            VII. Atenția perfectă sau atenția vigilentă, urmărește conștientizarea activităților corpului, senzațiilor, emoțiilor și a activităților spiritului
            VIII. Concentrarea perfectă.


Art. 20

Fiecare confrate va respecta inconștient luminile:

1) Să fi conștient
2) Să te îndoiești
3) Ceea ce este numit „realitatea” nu poate fi surprins în cuvinte sau concepte
4) Nu ești nici nici emoțiile, nici senzațiile, nici sentimentele, nici gândurile, nici corpul tău
5) Să fi conștient de starea de spirit a ta și a interlocutorului tău, fiind conștient de întreg spectrul emoțiilor, sentimentelor, senzațiilor umane; să-ți controlezi emoțiile, sentimentele, starea de spirit, comportamentul
6) Să iubești și să conservi viața
7) Să fi altruist
8) Să fi tolerant
9) Să fi compasiv
10) Evită să jignești
11) Evită să calomniezi
12) Evită să dezinformezi
13) Evită să fi avar
14) Lăcomia este cea mai orbitoare fațadă a ignoranței
15) Să dăruiești
16) Evită să fi gelos, la baza geloziei stă ignoranța
17) Evită să te oftici
18) Evită să invidiezi, la baza invidiei stă ignoranța
19) Evită să te superi pe ființe
20) Evită să te superi pe tine
21) Evită să iei lucurile personal
22) Pune-te în locul celuilalt și privește
23) Evită să cerți și să te cerți; să gândești numai pozitiv
24) Respectă-i opiniile interlocutorului, lasă-l să vorbească nestingherit
25) Manifestă înțelegere față de ideile și dorințele celeilalte persoane
26) Evită să urăști, la baza urii stă ignoranța
27) Evită să crezi că oamenii îți aparțin
28) Evită pretenţia ca alţii să-şi trăiască viaţă în aşa fel încât să se potrivească cu gusturile tale, sau cu mândria ta sau cu profitul tău sau cu plăcerile tale
29) Evită să râzi de oameni
30) Evită teama de ce ar putea gândi semenii tăi despre conduita ta și manifestă-te mereu pozitiv
31) Să ști că o comunitate este formata din oameni liberi, nu din sclavi, indiferent dacă sînt sclavi în numele interesului general, al utilității publice sau al ambelor
32) Să ști că omul este o ființă predestinată să fie liberă și independentă pentru că omul este o ființă sacră, inviolabilă, suverană, mai presus de orice politică
33) Să ști că fiecare ființă umană este o întrupare în care se manifestă universul holografic care a devenit conștient de sine însuși
34) Să cunoști dreptul ca să fi drept
35) Nimeni nu are dreptul să-i fie nimănui sclav
36) Nimeni nu are drepul să fie sărac - minimumul pe care trebuie să ajungă să îl posede fiecare om este: posesie gratuită a unei locuințe de minimum 35 m/p propice oricărui anotimp, hrană sănătoasă gratuită, acces gratuit la sistemul sanitar, transport public gratuit, acces egal gratuit la învățământ total obligatoriu până la vârsta de 21 de ani, acces gratuit la sistemul de justiție
37) Să intelegi, să eviți să judeci, să eviți să condamni
38) Înainte să critici, laudă, dar atrage atenția oamenilor în mod indirect asupra greșelilor lor
39) Recunoaște rapid și cu tărie când te înșeli
40) Să eviți frica, s-o controlezi, să nu acționezi condiționat de ea pentru că frica este o falsă dovadă care pare adevărată, o rază orbitoare a ignoranței
41) Să ști că toți oamenii au temerile lor, însă cei curajoși renunță la îngrijorări și merg mai departe, uneori către moarte, însă mereu către victorie
42) Să ști că omul ignorant este animal
43) Să ști că nu există conflicte, există doar oameni inconștienți
44) Să te bucuri de prezent trăind clipa prezentă acum
45) Să iubești oamenii prin conduită iubitoare
46) Să ști că orice om se naște pentru a experimenta o viață lungă și sănătoasă pe această planetă
47) Să ști că nu exista nimeni ca tine
48) Să ști că nu ești un fragment fără sens dintr-un univers străin, suspendat pentru o clipă între naștere și moarte, căruia îi sunt permise numai câteva plăceri de scurtă durată, urmate de durere și anihilarea finală
49) Să ști că cel care este diferit de tine departe de a te leza te îmbogățește
50) Să ști că a păcătui înseamnă a nu învăța din greșeli
51) Să fi iubit
52) Să fi sănătos
53) Să fi detașat
54) Viața e momentul când unele larve se transformă în fluturi
55) Nu crede tot ce crezi
56) Nu există nicio autoritate în exteriorul tău
57) Fructifică șansa de ați demonstra valoarea personală, de a excela, de a depăși limitele
58) Nu uita ca sîntem ființe spirituale care au o experiență umană, nu invers
59) Renunță la ideea de-a deveni cineva, fiindcă tu ești deja o desăvârșire. Tu nu poți fi îmbunătățit. Trebuie doar să te trezești ca să vezi, să realizezi asta
60) Așează-te în fiecare zi într-o postură stabilă, de preferință în genunchi sau în floare de lotus, închide ochii, încrucișează-i în mijlocul frunții, respiră, alungă-ți toate gândurile, relaxează-te, focalizează-ți atenția în centrul frunții, meditează, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște toate secretele universului. Ai datoria să te cunoști pe tine însuți ca să te poți desăvârși
61) Să ști că niciun efort îndreptat spre cunoaștere nu este prea mare, iar eforturile, într-o zi, vor fi răsplătite
62) Viața are ca obiectiv depășirea confuziei printr-o perfecționare interioară pentru crearea virtuților și corectarea defectelor
63) Amintește-ți că concepția comandă percepția
64) Totul este posibil pentru ca nimic nu este imposibil
65) Să curgi în armonie cu totulArt. 21

Obiectivul imediat al PAR este: edificarea unui organizații de stat supusă cetățeanului, reflexia reală a unei societăţi libere, independente şi prospere în România, prin fundamentarea, aplicarea și respectarea principiilor PAR, fără violentarea, îngrădirea, manipularea, îndobitocirea, săracirea şi exploatarea omului, o societate în care minimumul garantat este casă, masă, sănătate, învățământ de cea mai înaltă calitate, spiritualitate, libertate de mișcare, ecologie pentru fiecare gratuit. 

Obiectivul final al PAR este edificarea unei lumi - fundamentată pe o înaltă conştiinţă și conștiență a oamenilor, spiritualitate, fraternitate, libertate individuală, egalitate socială – ale carei resurse sunt exploatate, prelucrate calitativ și distribuite în mod coerent și echitabil fiecărui om după nevoi de către un sistem tehnologic funcțional, eficient și capabil să se autogestioneze astfel încat fiecare om să dispună de eficiența și fructele sale  cu minimum efort. Acest sistem, prin upgradari și updatări repetate, va ajunge atât de performant încât va înlocui în cele din urmă, în totalitate, orice formă de muncă fizică efectuată de om pentru a-și procura locuință decentă, hrană sănătoasă, confort. În acest sens PAR își arogă dreptul și sarcina de a pleda prin orice mijloace înaintea tuturor Statelor lumii pentru ralierea acestora întru materializarea acestui obiectiv suprem pe care întreaga omenire cooperând îl va realiza.

Art. 22

1) Implementarea obiectivelor politice ale PAR se va realiza atât prin acțiunile reprezentanților partidului în Parlamentul și Guvernul României, în Parlamentul European, în Consiliile Județene și Consiliile Locale, în autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și în instituțiile și organismele în care PAR va fi reprezentat, cât și prin dialog și cooperarea permanentă cu toate celelalte structuri: culte, sindicate, ONG-uri, partide, state, uniuni, federații etc. ale căror obiective și acțiuni pot fi în concordanță cu obiectivele PAR.
2) PAR se va consulta cu oamenii în toate problemele lor de interes și va reprezenta interesul superior al oamenilor la orice nivel. În concepția PAR interesul superior al omului este totalitatea tendințelor spre însușirea bunurilor materiale, căutarea stimei și gloriei, elevarea spirituală până la Iluminare.

Art. 23

PAR militează pentru recuperarea imediată pe cale diplomatică a tuturor teritoriilor, a Tezaurului și a tuturor debitelor și creanțelor care aparțin poporului român

Art. 24

În realizarea obiectivelor sale, PAR desfăşoară următoarele activităţi:


a) consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major;
b) permanenta comunicare cu societatea civilă;
c) elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
d) participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi europene;
e) reprezentarea în Parlamentul României şi în Parlamentul European;
f) formarea Guvernului sau participarea la coaliţii guvernamentale;
g) reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelele;
h) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale proprii;
i) încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi avangardiste;
j) acţiuni de formare în politică şi în administraţie;
k) acţiuni culturale, sportive, spirituale şi de recreere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu