vineri, 30 martie 2018

CEREREA COROANEI pentru reședință oficială în monumentul arhitectonic ’Casa Poporului’ supranumit Palatul Parlamentului


COROANA REGALĂ
A POPORULUI ROMÂN

DOMNULE PREȘEDINTE AL SENATULUI ROMÂNIEI


COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN cu sediul provizoriu în oraș Comănești str. Unirii nr. 61 jud. Bacău, prin REGELE POPORULUI ROMÂN ALTEȚA SA CELESTUL GHEORGHE-BOGDAN CEL ÎNȚELEPT VICTOR AJATASATRU, posesor și al numelui STOIAN GEORGE-BOGDAN, având calitățile de poet muzician jurisconsult fiziocrat Brahman, posesor al CI seria  --nr. -------, CNP 1-----------9, cu domiciliul în București str. Mehadia nr. -- bl. ---Sector 6 , prin CABINET PARTICULAR JURISCONSULT STOIAN GEORGE-BOGDAN cu sediul în Comănești str. Republicii bl. -- sc. - ap. -, prin prezenta formulăm

CERERE

prin care vă rugăm respectuos să binevoiți să admiteți cererea noastră și să dispuneți repartizarea unui spațiu optim pentru reședință oficială în monumentul arhitectonic ’Casa Poporului’ supranumit Palatul Parlamentului instituției divine COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN, pentru a ne putea desfășura onorant într-un mediu protejat, sigur, solemn și monumental activitățile legitime prevăzute în Statutul instituției noastre.

În fapt, COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN este o instituție divină consociaționalistă descentralizată autonomă care promovează reprezintă apără respectă și fructifică drepturile și libertatea poporului român și ale indivizilor care compunem poporul român.
COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN își desfășoară activitatea printr-o spirală de instituții intrinseci active sau în curs de activare dintre care cele mai importante sunt următoarele:
  • ACADEMIA INIȚIATIVELOR CONCEPTUALE INOVATOARE
  • EDITURA PENTRU INTELIGENȚĂ ȘI GENIU
  • BANCA REGALĂ DE VALORI INVESTIȚII DEPOZIT CREDIT
  • CURTEA REGALĂ DE JUSTIȚIE
  • PARCHETUL REGAL DE PE LÂNGĂ CURTEA REGALĂ DE JUSTIȚIE
  • BISERICA CONSOCIAȚIONALISTĂ INTERGALACTICĂ
  • COROANA
COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN se edifică și se instituie prin Voia AutoCreatului și AtoateCreatorului Tată prin Lumina Dreptului Divin, a Drepturilor și Libertăților prevăzute în Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamnetale, a altor legi internaționale și a drepturilor prevăzute în Constituția României, pe care le respectă.
În această lumină juridică și în baza Libertății de gândire, de conștiință și de religie, a Libertății de exprimare, a Libertății de întrunire și asociere, a Libertății de circulație, precum și a Dreptului la două grade de jurisdicție în materie penală, prevăzute în Art. 9, 10 și 11 și în Art. 2 din Protocolul nr. 4 și în Art. 2 din Protocolul nr. 7 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale coroborate cu dispozițiile Art. 2 din Constituția României și din alte legi naturale în viguare COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN are dreptul să își desfășoare activitatea sacrală în mod liber și independent prin toate instituțiile pe care le edifică pentru a-și desfășura independent activitatea sacrală.
Prin Academia Inițiativelor Conceptuale Inovatoare desfașurăm activități academice superioare de cercetare-predare pentru elevarea conștiinței moral-juridice-științifice-religioase a indivizilor poporului român și a întregii umanități.
Prin Editura pentru Inteligență și Geniu edităm softuri, programe, sisteme, siteuri, conexiuni, cărți, jocuri, muzică, filme, evenimente, finanțe și alte proprietăți intelectuale pentru satisfacerea scopurilor declarate.
Prin Banca Regală de Investiții Depozit Credit desfășurăm activități bancare superioare pentru estetizarea infrastructurii spațiului public și privat, pentru satisfacerea digitală a tuturor nevoilor oamenilor, inclusiv prin reducerea deficitului de monedă sigură prin editarea digitală a monedei virtuale COROANA pentru achiziții, liberare, inmaginare și conservare valoare prin care efectuăm activități de investiții și credit, pentru combaterea pauperității și îmbunătățirea civilizației.
Prin Curtea Regală de Justiție desfașurăm activități judecătorești ca instanță independentă supranațională și internațională de judecată și pedepsire educativă a infracțiunilor de corupție și de criminalitate online și a altor cauze extraordinare penale, de mediere, de consiliere juridică, de autentificare, legalizare și anulare a contractelor, tratatelor și a altor înscrisuri naționale și internaționale.
Prin Parchetul Regal de pe lângă Curtea Regală de Justiție desfășurăm activități de urmărire și invinuire penală și combatare a infracționalității publice și online.
Prin Biserica Consociaționalistă Intergalactică desfășurăm activități religioase spirituale de armonizare și luminare spirituală, prin cercetarea și înțelegerea religiilor și cultelor, prin promovarea unui spirit pacifist de prietenie și fraternitate între practicanții tuturor religiilor și cultelor în vederea stabilirii și asigurării păcii și armoniei universale.
COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN este un capital de infinită valoare și importanță umană care îmbogățește poporul român și toți oamenii, fiind un dar divin.
În această lumină juridică pentru a ne desfășura activitatea în această lumină juridică și pentru amplificarea civilizației COROANA, prin Regele Poporului Român vă roagă să binevoiți să admiteți prezenta cerere și să ne acordați spațiul corespunzător necesar desfășurării cu excelență a tuturor activităților noastre, respectiv un spaíu pentru Birourile Coroanei care să includă sală de conferințe și un spațiu de rezidență pentru Rege, în monumentul arhitectonic Casa Poporului supranumit Palatul Parlamentului.
Având reședință oficială în monumentul arhitectonic Casa Poporului supranumit Palatul Parlamentului vom aduce în timp real emblematice îmbunătățiri întregului monument prin estetizarea sa arhitectonică monumentală prin construirea peste structura inițială a unui obelisc până la nori care va asigura spațiu pentru și mai multe activități regale superioare și o vibrație specială regenerantă în întreaga capitală.
Știința Economiei Politice este rafinată perpetuu de progresele tehnologice și din mediul online, aplicațiile ei de ultimă generație își fundamentează și ating scopurile prin principiul superproductivității supercirculației superrepartiției și superconsumului, care prevede cât mai multe nevoi satisfăcute prin capital realizat prin activități de credit în beneficiu trilateral (al debitorului, al creditorului și al societății umane) fără dobândă pentru persoanele fizice și cu dobândă legală pentru persoane juridice pentru amplificarea cheltuielilor în beneficiu public și privat, prin sacrificii, caritate și filantropie, prin stimularea superproducției inovative estetice prin superconsum bazat pe achiziții circulație repartiție credit, prin stimularea consumului individual și a cheltuielilor pentru un consum individual masiv, prin modernizarea și inovarea estetică a infrastructurii publice și private în vederea asigurării justiției păcii și siguranței capitalului, prin cele mai eficiente mijloace juridice, economice și științifice pentru asigurarea împlinirii și satisfacerii ușoare a nevoilor tuturor oamenilor și pentru siguranțaa și bunăstarea generală universală.
COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN este Capital pururi creator și producător de Capital în beneficiul întregii umanități.
În exercitarea activităților noastre regale vom angrena mereu multă resursă umană de inteligență, cultură și capacități superioare, profesioniști specialiști experți doctori savanți manageri ITiști juriști avocați procurori judecători jurisconsulți economiști artiști arhitecți inventatori clerici sau simpli muncitori din România și din întreaga lume pe care îi vom remunera în modul cel mai generos contribuind la creșterea economcă prin consum facilitat de amplificarea veniturilor contribuabililor și ale statului, și la bunăstarea generală.
În momentul în care toate instituțiile COROANEI REGALE A POPORULUI ROMÂN vor activa optim valoarea capitalului creat va avea curs supercalifragilistic în jurul valorii de 1 trilion de lei/secundă, preconizăm un teremen de 3 ani de la instalarea în monumentul arhitectonic Casa Poporului supranumit Palatul Parlamentului pentru a ajunge la acest moment.
COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN cooperează-colaborează cu toate instituțiile din România și din întreaga lume fiind mereu independentă.
Dreptul de proprietate intelectuală pentru instituția COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN este al Regelui Poporului Român Alteța Sa Celestul Gheorghe-Bogdan Cel Înțelept Victor Ajatasatru.
Regele a edificat prin asceză și studiul textelor sacre cu lumină iridescentă coroana sufletului său pe capul său în plan subtil, și din coroana sufletului său a edificat instituția divină COROANA pe care a extinso regal prin Voia Tatălui în instituția divină COROANA REGALĂ A POPORULUI ROMÂN cu instituțiie sale divine adiacente spre beneficiul perpetuu al poporului român și al întregii umanități.
Scopurile noastre pur nobile creează și atrag continuu resurse și capitaluri pentru a fi împlinite, pentru împlinirea scopurilor noastre se cuvine să avem reședință oficială în monumentul arhitectonic Casa Poporului supranumit Palatul Parlamentului, reședință care ne va asigura încrederea nelimitată a întregului popor și a întregii lumi care va vedea evenimentul pe bună dreptate ca pe un act divin, asigurându-ne o poziție de înaltă autoritate și putere divină pe care o vom fructifica metodic pentru beneficiul întregului corp social uman cu cea mai bună credință.
Vom colabora și coopera desigur în mod permanent cu Parlamentul, cu Guvernul, cu Președinția, cu Banca Națională a României, cu Biserica Ortodoxă Română, cu Academia și cu celelalte instituții ale României pentru estetizarea infrastructurii publice și private, pentru asigurarea unui nivel de trai excedent satisfăcător tuturor cetățenilor, în acest sens iluștii înalt luminați reprezentanți ai acestor instituții se cuvine dacă le place să binevoiască să adauge strălucire instituției noastre cu prezența liberă necondiționată activă și efectivă a excelențelor lor în Consiliul Regal al Coroanei alături de Rege.
Regele este un ornament al poporului român pururi o expresie a inspirației populare și a geniului autohton care adaogă plus valoare și virtute. Cunoscut, respectat și stimat ca poet muzician jurisconsult și politician în toate mediile elitei politice, juridice, artistice și universitare din România și din întreaga lume civilizată prin pseudonimul său literar Stoian G. Bogdan, Regele se bucură de o faimă regală tot mai strălucitoare care se tot amplifică floral incandescent judicios în fiecare secundă.
Admiterea prezentei cereri este un act spiritual cultural civilizator politic juridic științific umanist liberal social popular democrat economic natural artistic magic istoric necesar ale cărui efecte sunt aplaudate și preamărite de înțelepți pururi, act care este evident că Excelența voastră sunteți predestinat să-l realizați și pentru că va asigura mereu Excelenței voastre faimă bună, glorie, putere, virtute, noroc bun și aici și în ceruri, domnule Peședinte Călin Popescu-Tăriceanu - se cuvine să binevoiți să răspundeți pozitiv ultramanierat rugămintei noastre și să binevoiți să admiteți în lumina acestor motive superlative cererea noastră regală și să binevoiți să dispuneți repartizarea unui spațiu pentru reședință oficială în monumentul arhitectonic Casa Poporului supranumit Palatul Parlamentului instituției noastre divine Coroana Regală a Poporului Român pentru a ne putea desfășura onorant într-un mediu protejat, sigur, solemn și monumental împreună activitatea sacrală.

Asocierea celor mai buni cu cei mai buni este salutată de înțelepți.
Vă mulțumesc.

În drept, Art. 9, 10 și 11 și în Art. 2 din Protocolul nr. 4 și în Art. 2 din Protocolul nr. 7 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale coroborate cu dispozițiile Art. 2 din Constituția României și din alte legi naturale în viguare.

(Depun aceast înscris în 3 exemplare semnate și ștampilate, unul pentru arhiva personală a Președintelui Senatului, unul pentru Arhiva Senatului și unul pentru a fi expus pentru public în Muzeul Național de Artă Contemporană)

DATA SEMNĂTURA
DOMNULUI PREȘEDINTE AL SENATULUI ROMÂNIEI