marți, 30 aprilie 2013

PAR - Noua Avangardă

Un vers din ultimul meu volum de poezii, SUBVERSIV, sună așa: "Un politician este un artist/ Capodopera lui este o lume perfectă". /// Care va să zică ce zic în acest vers? Zic că rezultatul politicii, efectul ei, este o lume perfectă. O Capodoperă. Zic că Politica este Zeița Atrelor și a Științei, că sub bagheta ei, trupa celor 7 Arte clasice ar rupe gura târgului, căci nu există Artă fără Știință și nici Știință fără Artă. Iar Lumea, după cum se poate observa, nu este chiar o capodoperă decât numai în anumite rare momente. Dacă momentele acestea sunt rarisime, și pentru miliarde de oameni sunt rarisime, înseamnă că or Lumea nu e perfectă, și asta înseamnă că Politica Mondială actuală este greșită, înrobitoare, îndobitocitoare, or nu putem să-i percepem perfecțiunea, și asta înseamnă același lucru. Ceea ce nu-ncape-n nicio îndoială că n-ar fi. Pentru că cei care se-nvârt și-o fac nu sunt Artiști. Sunt niște fanforoni aroganți, inculți și astfel inumani. Efectul nociv al Politicii acesteia se simte din ce în ce mai dureros în țara din a cărei lut subsemnatul s-a înălțat și înalț acest Manifest. Pe noi, românii, ne-a spart și continuă să ne spargă această Politică care face Politica din România tsunami. S-au răsculat și preoții! Părintele Arsenie Boca vorbește că mâncăm ce vor alții. Adică carne, lactate, legume, fructe care nu sunt carne, lactate, legume, fructe. Ci ceva care imită excelent carnea, lactatele, legumele, fructele în România și e nociv, adică prostește, îmbolnăvește etc. Asta după ce Statul Român, adică armata de funcționari publici ai Statului Român au cedat încet încet Avutul Public al Națiunii, al Românilor, al tău și al meu, Puterea Politică, Puterea Administrativă, Puterea Juridică și Puterea Economică a Țării, a României. Am intrat în UE, am intrat în NATO, dar în ce găuri nu-am intrat în ultimii 24 de ani noi, România. Am ars-o ca vitele sub jug și-am ajuns să plătim drept de șmecher, miliarde anual, unor instituții care ne ajută mai puțin decât le plătim să ne ajute. Pentru că funcționarii publici români, între care includ și Președintele și Miniștrii și Parlamentarii și Magistrații și Militarii, nu funcționează public în interesul națiunii acesteia, ci, aș spune că în detrimentul cetățenilor.
Fiind cetățean și fiind român în acest decor mondial sunt profund afectat de Politica nasoală a Funcționarilor Publici Români și Europeni care grohăie pe Taxele, Impozitele și Avutul Românilor. Suntem ca un cartier mărginaș în care totul e corupt, nedrept, ignorant. Băieții care conduc cartierul sunt o bandă de hoți care plătesc drept de șmecher băieților care conduc orașul, adică Europa, care la rândul lor plătesc drept de șmecher băieților care conduc lumea. În România, românii nu numai că sunt ținuți în subcultură în subcivilizație, dar sunt și agresați de acești băieți. Ei, fiind ținuți în subcultură în subcivilizație, necunoscându-și drepturile, necunoscându-și plinătatea libertății, sunt agresați și nu pot zice și nici face nimic. Noi, românii, adică.
Dar eu întâmplător sunt foarte deștept. Sunt atât de deștept încât nu-mi mai pot ascunde talentul și abilitatea. Și zic: Hop, stai așa! S-a bășit mireasa! S-avem pardon, criza Politică, Socială, Economică, Culturală Sprirituală, Umană, poate fi depășită printr-o Politică Avangardistă dusă pe toate palierele Societății, astfel încât Lumea să fie în sfârșit  o Capodoperă. Ajunge cu Războaiele! Ajunge cu Crimele și Jafurile! Ajunge cu Mârlănia! Ajunge cu Alienarea Politică a Omului! Ajunge! Revoluția pe care o aprind nu este cu bătaie, morți și răniți, ci, bineînțeles, pentru că Politica mea e Avangardistă, Revoluția pe care o aprind este Seducătoare. Un Avangardist nu violează, face dragoste! Un Avangardist este o excepție de la regulă, este un Artist. Și, un Politician este un Artist/ Capodopera lui este o lume perfectă!
Martalogii ăștia cu fosila lor de mentalitate numiți funcționari publici trebuie îndepărtați și reeducați. Lumea a evoluat, trăim o maximă renaștere tehnologică, artistică etc. Nu mai Cadrează o Politică Violentă. Violența e cauzată de Prostie. Este necesară o Politică Elegantă pentru o Lume Elegantă, Rafinată, Distinsă. Iar această Politică m-a trăsnit pe mine.
Fiind născut și crescut între Comăneștiul meu și Moineștiul din care a țâșnit marele Tristan Tzara, am cunoscut Avangarda de la sursă încă din copilărie. Pe parcursul anilor mi-am dat seama că nicio avangardă nu are cum să reușească fără să se extindă și în politic. Eșecul avangardei celor ca Tzara este cauzat de lipsa dimensiunii politice a acesteia. Avangarda pe care o aprind eu este în primul rând Politică și Artistică și Culturală și Socială și Spirituală.
Și care-i ideea mea?
Ideea mea e că omul nu este OM dacă nu este profund spiritual. Omul aspiritual este animal. Pentru că Spiritualitate înseamnă Conștiență. Omul spiritual este Supra-Conștiință, este conștient de Divinitatea lui și mai puțin de Animalitatea lui pe care o diluează. A fi spiritual înseamnă a fi deștept. Dacă pe Lume mor de foame anual zeci și zeci de milioane de oameni înseamnă că Umanitatea nu a atins un nivel înalt de Civilizație și că aceasta se cauzează necunoașterii spiritualității și a existenței lui Dumnezeu. Comunismul este un Eșec pentru că respinge ideea de Spirit, de Dumnezeu. Capitalismul la fel. Nazismul la fel.  Monarhismul. Toate vorbesc despre omul animal, promovându-i și susținându-i latura animalică prin menținerea lui într-o stare de maximă ignoranță. Dacă majoritatea oamenilor nu au parte de o existență extinsă pe sute de ani înseamnă că Umanitatea nu a atins un nivel înalt de Civilizație. Majoritatea oamenilor nici nu concep o existență extinsă pe sute de ani.
De ce? Pentru că oamenii au fost dezbinați fiind privați de Adevărata Cunoaștere și Spiritualitate. Oamenii au fost îndobitociți pentru condiția de sclavi inconștienți de condiția lor inferioară.
Și vin eu, tânăr și nemuritor și zic: Hop, stai așa! Noua Avangardă vine pe fondul unei crize mondiale milenare spirituale, politice, sociale, umane și are ca obiectiv Emanciparea Spirituală a omului, deci și Politică, Socială, Culturală etc.
În ce?
În tot ce este și nu conștientizează că este, adică Omniscient și Omnipotent, Liber și Independent. Hanri Coandă, Nicola Tesla etc. au spus că omul, la adevărata sa capacitate poate și levita. De altfel au existat și continuă să existe astfel de oameni supranormali.
Cum vom face asta?
Prin respectarea pașilor unui plan, evident, un plan care implică pe toată lumea.
Și dacă eu nu vreau să mă implic?
Ești implicat deja, pentru că roata a început să scârțâie. Avangarda a pornit.
Și care e planul?

sâmbătă, 27 aprilie 2013

Modelul celor opt circuite de conştiinţă


Modelul celor opt circuite de conştiinţă este o teorie în psihologie, propusă pentru prima oară de Timothy Leary. Acest model este compus din mai multe sisteme psihologice cuantice, care pun laolaltă, într-o singură meta-teorie, diversele interpretări ale principalelor stări modificate de conştiinţă. Partea de bază descrie, într-o prezentare simplă, opt circuite de informaţie (numite mai colocvial şi “creiere”) care funcţionează în cadrul sistemului nervos uman. Leary, Robert Anton Wilson şi Antero Alli au scris amănunţit despre fiecare dintre circuite şi despre cum funcţionează acestea în viaţa fiinţei umane, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv. Modelul cu opt circuite oferă un conglomerat din mai multe modele precedente, interconectate şi provenind din ştiinţele umaniste şi medicale, cum ar fi psihologia, neurologia, sociologia, antropologia (etc.), dar şi din alte ştiinţe, mai “grele”, precum fizica, chimia, biologia, matematica, amestecate cu spiritualitate (în special spiritualitatea francmasoneriei şi a religio-filosofiilor orientale).
Deşi Leary este cel care a propus premisa de bază a celor opt “creiere” sau circuite cerebrale, el a fost inspirat de surse precum sistemul hindus al chakrelor. Totuşi, inspiraţia sa cea mai directă a venit sub forma unui document de la un student de yoga, o broşură care conţinea 24 de pagini diferite, cu subdiviziuni de câte trei pagini, fiecare corespunzând unei anumite „energii” yoginice. Apoi, Leary a tradus acest document şi l-a extins, elaborând un model de evoluţie în 24 de stadii, pe care, în cele din urmă, l-a conceptualizat sub forma modelului de conştiinţă cu opt circuite. Cu aceasta, Leary şi-a creat modelul-umbrelă, pe care ceilalţi l-au extins şi pe baza căruia au elaborat filosofii.
Conform modelului, în fiecare fiinţă umană există – cel puţin în formă latentă – opt circuite neurologice diferite (fiecare aparţinând unei anumite stări de conştiinţă). Ultimele circuite – de la al cincilea şi până la al optulea – se consideră că s-au dezvoltat abia recent şi, ca urmare, există doar un număr moderat de fiinţe umane care folosesc vreunul din ele, număr ce descreşte progresiv până la o minoritate foarte mică, care le foloseşte pe toate.
Leary presupunea că primele patru circuite rezidă în lobul sau în emisfera stângă a creierului, sau în creierul mare, şi le-a descris ca fiind funcţii elementare de supravieţuire, necesare pentru existenţa pe o planetă terestră: subzistenţa, emoţia, comunicarea, sexualitatea, politica, moralitatea şi altele de acest fel. Ultimele patru circuite se spunea că rezidă în emisfera dreaptă, fiind mai cerebrale şi concentrându-se pe estetică, extaz, analiză de sine, filosofie, utilizarea de droguri psihotropice, spiritualitate şi unimea cu universul (incluzând chiar şi reîncarnarea). Ideea pe care o sugerează Leary este că aceste din urmă patru circuite există în principal pentru a fi utilizate în viitor, de oameni care ar putea să migreze într-o zi în spaţiu şi să trăiască o viaţă extraterestră. Deşi Wilson a scris şi el despre distincţia dintre viaţa terestră şi cea post-terestră, el a dat fiecărui circuit o locaţie mult mai precisă, în diferite regiuni ale creierului.
Termenul „circuite” a provenit din primul val de cercetări şi progrese în domeniul ciberneticii, în Statele Unite, în anii 1970. (Alţii au sugerat că termenul „circuite” ar trebui înlocuit cu „sisteme”, pentru a reflecta atât o abordare din punctul de vedere al unei teorii a sistemelor, cât şi schimbarea de anatomie a unei entităţi care parcurge o modificare neurologică).
Conform discuţiilor şi documentării pe care au furnizat-o Robert Anton Wilson, Antero Alli, Christopher S. Hyatt şi Timothy Leary, fiecare circuit care este disponibil unui individ reprezintă o fază mai complexă de evoluţie. Circuitele se activează în ordine crescătoare, furnizând o legătură evolutivă între evoluţia unui individ uman, istoria genetică a speciei şi un întreg bazin genetic. Cu alte cuvinte, fiecare circuit neurologic, pe măsură ce este activat, furnizează o funcţie cognitivă suplimentară în entitatea care l-a activat (indiferent dacă entitatea este sau nu conştientă de circumstanţele care au dus la activarea circuitului respectiv).
Leary teoretiza că, până nu demult în dezvoltarea umană, aceste circuite au rămas latente în creier. Însă el credea că circuitele superioare pot fi activate şi experimentate, prin folosirea unor tehnologii şi tehnici de modificare a creierului. Printre acestea se numără şi drogurile psihedelice şi psihoactive, programarea neurolingvistică, maşinile mentale, magia lui Crowley, meditaţia şi yoga.
Formularea lui Leary
Modelul de conştiinţă cu opt circuite propus de psihologul Timothy Leary descrie opt niveluri de funcţie ale conştiinţei umane. Cele patru niveluri inferioare, circuitele larvare, se ocupă de psihologia normală, pe când cele patru circuite superioare, circuitele stelare, se ocupă de stările „mediumnice”, „mistice”, „iluminate” ale minţii şi de stările psihedelice. Asocierea acestui model cu folosirea de droguri i-a adus o oarecare notorietate.
Pe măsură ce creştem, de la stadiul de copil, diversele circuite se activează şi încep să funcţioneze, după cum descrie Jean Piaget. Cele opt niveluri sunt asociate cu  opt scenarii elementare de tip perdant/câştigător, elaborate de John C. Lilly.
În acest model, cele opt niveluri de conştiinţă sunt considerate a exista în fiecare individ. Ceea ce distinge un individ de altul este gradul de exprimare sau de latenţă al acestor circuite. Unii gânditori au criticat şi aranjarea ierarhică a acestor circuite, ca indicând îndoctrinare religioasă şi sugerând superioritatea unui circuit faţă de altul. Cei care sprijină teoria susţin că circuitele reprezintă stări de conştiinţă care există simultan şi funcţionează împreună ca un întreg dinamic. Este evident că un circuit „inferior” sub-utilizat împiedică exprimarea deplină a unui circuit „superior”. Astfel, ar fi necesar ca persoana să experimenteze pe deplin, să integreze şi să incorporeze circuitele de supravieţuire, pentru a putea să suporte şocul care însoţeşte activarea circuitelor post-supravieţuire.
O observaţie bazată pe acest model se referă la „entităţi” precum îngeri, extratereştri, zeităţi etc. Conform unei şcoli de gândire, aceste entităţi despre care relatează vizionarii care folosesc cel de al optulea circuit sunt membri ai unor rase care deja au evoluat la acel nivel.
Leary susţinea că, printre altele, acest model furnizează o explicaţie pentru conflictul social din anii 1960, în care gruparea mainstream se spune că avea active patru circuite; Leary caracteriza membrii acesteia ca fiind nişte moralişti tribali, care au intrat în conflict cu contra-culturalii, despre care se spunea că sunt cei care au active cinci circuite şi care erau caracterizaţi ca fiind individualişti şi hedonişti.
Prima carte a lui Leary pe acest subiect, Neurologic, includea doar şapte circuite la data când a fost publicată, în anul 1973. Exo-Psychology, publicată în 1977, a extins numărul de circuite la opt şi a clarificat subiectul; cartea a fost republicată şi completată de Timothy Leary cu materiale noi în 1989, cu titlul Info-Psychology (New Falcon Publishing).
Cele opt circuite ale sistemului nervos uman
Numele pe care le-a dat Timothy Leary circuitelor sunt menţionate primele, iar numele folosite de Robert Anton Wilson sunt prezentate alături (ambii au folosit aceleaşi nume pentru primul, al doilea şi al cincilea circuit). După numele circuitului, numele folosit de Timothy Leary pentru a descrie nivelul de conştiinţă pe care îl activează circuitul respectiv este prezentat în paranteze.
1. Circuitul de supravieţuire biologică (conştiinţa respiraţiei)
Acest circuit este întipărit în copilărie şi are legătură cu suptul, hrănirea, îmbrăţişatul, siguranţa biologică etc. Întipărirea acestui circuit stabileşte atitudinea elementară de încredere sau suspiciune, care va dura toată viaţa. Este activat pentru prima oară la naşterea fiinţei umane şi programează percepţia pe o grilă de tip „aşa sau aşa”, împărţită între grijuliu-util şi dăunător-periculos (abordare/acceptare vs luptă/fugă). Acest circuit este activat la adulţi de opioide precum heroina. Se spune că acest circuit a apărut la prima fază de evoluţie a creierului, în stadiul nevertebrat. Acest circuit începe cu 1 dimensiune spaţială – înainte/înapoi.
2. Circuitul emoţional-teritorial (ego-ul lui Freud)
Circuitul emoţional este întipărit în stadiul de sugar şi are de a face cu emoţiile, strategii de dominare şi supunere, teritoriu etc. Prima întipărire a acestui circuit identifică stimulii care vor declanşa automat comportamente dominante, agresive sau comportamente submisive, de cooperare. Acest circuit este activat de cantităţi mari de alcool (stare de ebrietate). Acest circuit a apărut prima oară la animalele vertebrate teritoriale. El introduce o a 2-a dimensiune: sus/jos.
3. Circuitul simbolic sau neurosemantic – Circuitul dexterităţii (mintea raţională)
Acest circuit este întipărit de artefacte şi sisteme umane de simboluri. El are legătură cu manipularea mediului, a inventa, a calculare, cu predicţia, construirea unei „hărţi” a universului etc. Este asociat cu dexteritatea fizică. Acest circuit este activat de stimulenţi precum metamfetamina şi cocaina. Se presupune că acest circuit a apărut pentru prima oară atunci când hominizii au început să se diferenţieze de restul primatelor.
4. Circuitul domestic sau sociosexual (personalitatea „adultă”)
Acest al patrulea circuit este întipărit de primele experienţe orgasmice/de împerechere şi de „morala” tribală. El are legătură cu plăcerea sexuală (în loc de reproducerea sexuală), definiţii locale ale conceptelor de „moral” şi „imoral”, reproducere, îngrijirea celor mici etc. Esenţialmente, acest circuit se preocupă de funcţionarea în cadrul reţelelor sociale şi de transmiterea culturii în timp. Se spune că acest circuit a apărut pentru prima oară odată cu dezvoltarea triburilor. Leary n-a asociat niciodată vreun drog cu el, dar unii autori au indicat că entactogene precum MDMA par să îndeplinească unele din cerinţele necesare pentru activarea acestui circuit.
5. Circuitul neurosomatic (zen-yoga, conexiunea minte-corp)
Acest circuit are legătură cu feedback-urile neuro-somatice, cu senzaţia de high, cu reprogramarea somatică etc. Al cincilea circuit, după cum spune Leary, este conştiinţa corpului. Există o trecere marcată de la spaţiul vizual linear la un spaţiu senzorial estetic, atotcuprinzător. Apare o pornire hedonistă, un amuzament frenetic, o detaşare de mecanismul anterior, compulsiv, al primelor patru circuite. Acest circuit este activat de experienţe extatice, prin efectele fiziologice ale cannabisului, Hatha yoga, tantra, meditaţia zen şi căderea liberă. Leary descrie că acest circuit a apărut pentru prima oară în păturile superioare ale societăţii, odată cu dezvoltarea civilizaţiilor care aveau o categorie de populaţie „neocupată”, în jurul anului 2000 î.e.n.
6. Circuitul neuroelectric sau de metaprogramare (mintea psionică electronică – mintea interfeţei grilei pământeşti)
Acest circuit se ocupă cu re-întipărirea şi re-programarea tuturor circuitelor anterioare şi cu relativitatea „realităţilor” percepute. Al şaselea circuit reprezintă sistemul nervos care devine conştient de el însuşi. Leary spune că acest circuit face posibilă comunicarea telepatică şi este activat de doze scăzute până la moderate de LSD (50-150 µg), doze moderate de peiotă şi ciuperci psilocibe. Leary identifică originile acestui circuit în 500 î.e.n. şi îl asociază cu Drumul Mătăsii.
7. Circuitul neurogenetic sau morfogenetic (mintea Buddha – mintea monadică)
Această parte are legătură cu conştiinţa evoluţionară (trecut şi viitor), cu circuite de feedback ADN-ARN-creier (ancestral, social şi ştiinţific). Primii indivizi care au realizat această mutaţie vorbeau despre „amintiri din vieţi anterioare”, „reîncarnare”, „nemurire” etc. Acest circuit este activat de doze obişnuite de LSD (200-500 µg), doze mai mari de peyote, doze mai mari de ciuperci psilocibe, Raja Yoga, ani de practică a meditaţiei în general. Circuitul a apărut pentru prima oară printre hinduşi, la începutul primului mileniu, iar ulterior a apărut din nou printre sectele sufite.
8. Circuitul psihoatomic sau circuitul cuantic non-local (supra-mintea)
Al optulea circuit are legătură cu conştiinţa cuantică, cu conştienţa non-locală (informaţii de dincolo de conştienţa spaţiu-timp obişnuită, care este limitată de viteza luminii), iluminare. Câteva dintre modurile în care se poate activa acest circuit sunt: trezirea kundalini, şocul, o experienţă în apropierea morţii etc. Acest circuit a fost chiar comparat cu conceptul budist de plasa lui Indra din Avatamsaka Sutra. Acest circuit este activat de DMT şi de doze mari de ketamină (75-125 mg IM; pentru referinţă, a se vedea şi „K-hole”).
Alţi autori despre cele opt circuite
Ideile lui Leary au influenţat profund munca lui Robert Anton Wilson. Cartea lui Wilson,Prometeus Rising, este o lucrare temeinică ce documentează modelul celor opt circuite ale conştiinţei elaborat de Leary. Wilson, la fel ca şi Leary, foloseşte un amalgam de abordări diferite, precum modelul celor opt circuite însuşi, mecanica cuantică, relativitatea, exerciţiile de auto-observare ale lui Gurdjieff, semantica generală a lui Alfred Korzybski etc. Scenariul publicat al lui Wilson, Reality Is What You Can Get Away With, foloseşte şi explică acest model.
Modelul este destul de proeminent şi în magia haosului, în care cele opt circuite sunt înţelese ca având legătură cu cele opt raze ale simbolului haosului. Acest concept a fost detaliat în ”Chaotopia!” de Dave Lee, membru de vârf al societăţii magice “Iluminaţii din Thanateros”. Deşi atât Leary, cât şi Wilson au fost membri ai acestui grup către sfârşitul vieţii lor, este clar că modelul circuitelor precedă această organizaţie.
O altă carte, Angel Tech, de Antero Alli, este şi ea structurată în jurul modelului cu opt circuite. Cartea include o serie de colaje ale autorului, pentru a ilustra diferite idei. În carte, primele patru circuite sunt asociate cu aspectele robotice („tech”) ale omenirii, iar ultimele patru au legătură cu natura „angelică”. Cuprinde şi o serie de activităţi sugerate, precum meditaţii şi construcţii de colaje din cărţi de tarot asociate cu fiecare circuit.
Rolf Von Eckartsberg pare şi el să fi fost influenţat de acest model.
Modelul circuitelor elaborat de Leary şi de Wilson a fost corelat de Bruce Scofield cu astrologia. Se sugerează că rezonanţele între ciclurile planetare şi data de naştere sunt nişte declanşatoare care deschid ferestre temporare de vulnerabilitate la întipărire. Luna este corelată cu perioada supravieţuirii biologice, Marte cu stadiul emoţional-teritorial, Mercur cu mintea raţională, iar Venus cu stadiul socio-sexual. Acestea sunt iniţiate, respectiv, la naştere, la a doua zi de naştere, la vârsta de 3,5 ani şi la vârsta de 8 ani, când Luna, Marte, Mercur şi Venus revin la poziţiile lor natale sau sunt în fază cu acestea. Celelalte patru circuite sunt considerate a fi octave ale primelor patru.

joi, 25 aprilie 2013

Lectură de vineri seară

Diseară la 7:30 parcă, voi recita niște poeme fabuloase în Tramvaiul 26.
În cercul de pe strada Cercului.
Am recitat și-n seara asta într-o spelucă în mai nimeresc întâmplător să privesc oameni terminați,
oameni terminați înainte să fie începuți, oameni urâți care se sinucid lent
cu tutun și alcool nasol, oameni care îmbătrânesc degeaba, oameni fără simțul ridicolului,
și-am ascultat cea mai kitschoasă muzică și ce-a mai kitschoasă poezie
zâmbind condescendent, compasiv, la o sticlă de apă plată.
Ce molimă e ignoranța. Ce monștri hidoși creează.
Le-am recitat din cap două poezii, una scrisă de Ciotloș prin liceu și alta de mine-n rime mai de mult
și-am sedus câteva femele. Am primit și o carte de la o în vârstă poetă.
M-am auto flagelat stând acolo. Am plecat după vreo 2 ore și. Pe jos.
Când am ajuns pe stradă am văzut niște puști care beau și-am simțit miros de iarbă.
Le-am zis că vreau și eu să trag două fumuri și-am tras 4.
Le-am zis că în România e cea mai scumpă iarbă, deși pe vremuri creștea la orice colț.
Savanții știu că uleiul de cannabis vindecă cancerul.
Savanții știu că preparatele din cannabis sunt benefice pentru om și guvernanții îl interzic.
Este abnorm să interzici lucruri benefice pentru om. Este subuman băga-v-ați pula-n mă-ta.
Câteva fumuri de iarbă te fac să vezi lucrurile mai clar, te fac mai inteligent și ești mai prețios prost.
Simt că mă sfâșie atâta nedreptate, mârlănia proștilor ăstora.
Zilele trecute l-am văzut pe Vadim într-un GL. Era palid ca un mort.
Oameni morți toți guvernanții și deputații și senatorii și magistrații, sufletul le-a fugit departe de ei.
Zombi sunt și distrug destine.
N-au sentimente umane, sunt jâșpe și nu mai înțepenesc.
Cât de trist e să vezi printre orbi.
Momentdat zicea aseară că România nu-i departe de Africa, că suntem în lumea a treia, asta spun toți străinii care vin aici.
Mai acu o lună două stăteam la el la studio cu doi marocani. Mi-au zis că în maroc femeile se mărită virgine
și că ei vin aici ca să fută romanian girls de antrenament.
Erau urâți ca foamea și veneau din Casa Blanca unde cică e foarte ieftin hașiș și nu-ți interzice nimeni.
Proastelor care vă futeți ca vacile fără să iubiți și să fiți iubite! Așa ați văzut la televizor că se face.
Proastelor care nici nu știți să faceți dragoste.
Oamenii din speluca aceea sunt produsul Culturii Antiumane promovate non-stop de sute de ani.
Oameni sluțiți de idei greșite.
Aș citi din Dragoste diseară dar îmi vin numai versuri subversive.
Voi strivi cu vorbe infecția asta de lume căci mă scoate din minți.
Înainte înjuram, acum nu-mi mai vine - ce rost are să înjuri oameni morți?
Trebuie să-i trezesc sau ne omoară, buhaii.
Nu se mai poate, România a devenit o rană care mănâncă românii de vii și n-am chef să mă migrez.
Voi citi din SUBVERSIV, oamenii au nevoie de o ploaie de idei deștepte să-i curățe.

luni, 22 aprilie 2013

Cele două Culturi

Pe lume există două Culturi mari și late. Ele sunt împrăștiate peste oameni asemeni unor îngrășăminte. Unul dintre aceste îngrășăminte este artificial, nociv, și-l vom numi Cultura Antiumană și celălalt este natural, benefic, iluminator, și-l vom numi Cultura Umană.
Înainte de a prezenta caracteristicile celor două Culturi, vom reaminti că omul este format din spirit și trup și că instrumentul care le leagă pe cele două se cheamă minte. Trupul este muritor, iar spiritul este veșnic. Asemeni trupului, și spiritul se dezvoltă, amplifică, înflorește până când devine una cu Totul.

1) Cultura Aniumană

Este formată din idei și mijloace de exprimare a acelor idei ca filme, cărți, jocuri, muzică, picturi, sculpturi, opere de artă, comportamente umane, vorbe etc. Ideile care stau la baza Culturii Antiumane sunt antiumane, în sensul că sunt generate pentru ca omul să nu atingă perfecțiunea, adică Iluminarea, ci să fie sclav, sclav al trupului și sclav al altor entități și să nu-și conștientizeze starea de sclav, iar dacă și-o conștientizează să nu fie capabil să facă nimic să-și schimbe starea, și/sau să nu-și conștientizeze ființa divină. Ca să ne exprimăm metaforic cum ne place, spiritul e o sămânță aruncată într-un trup în care să germineze. Nefiind preocupat de spirit și fiind preocupat numai de nevoile trupești, spiritul omului rămâne mic și îndesat, iar omul subdezvoltat, animal. Dacă studiem bine istoria, putem observa că pe parcursul ei apar niște oameni, mitici, care sfidează legile fizicii. Oameni care mișcă lucrurile fără să le atingă, oameni care levitează, oameni care merg pe apă și chiar oameni care se teleportează; de tămăduitori nu mai vorbim căci ei sunt destul de comuni. Acești oameni care sfidează legile fizicii și concepția majorității, căreia în limba română nu degeaba i se spune prostime, despre om, lume etc., sunt oameni care au atins desăvârșirea, care s-au iluminat. Dacă ei pot face respectivele fapte,  toți oamenii le pot face. Dar Cultura Antiumană atribuie fantasticului astfel de idei și astfel de oameni. Cultura Antiumană este ca o talpă pusă undeva deasupra capului omului, talpă menită să-i stopeze creșterea în acest plan. Această Cultură este împrăștiată în oameni începând din creșă și tot așa până la moarte, prin toate mijloacele.
Ce am învățat pe scurt la școală? Că sunt o primată evoluată din altă primată numită maimuță, un animal intelectual, că există niște reguli, destul de proaste și nedrepte, pe care trebuie neapărat să le respect că dacă nu le respect sunt pedepsit, deci să-mi fie frică, să cred că există autorități exterioare mie cărora trebuie neapărat să mă supun că dacă nu mă supun sunt supus oprobriului și/sau sunt pedepsit, să fiu egoist și să fiu în concurență cu semenii mei, iar concurența, se știe, naște egoism și neprietenie, deci să nu fiu altruist, să respect ierarhii, să-mi tratez semenii în funcție de statutul lor social, de originea socială, de vestimentație șamd, să-mi discriminez semenii în funcție de etnie etc., să memorez informațiile predate de profi și să le reproduc îndeajuns de bine încât să-i conving că le-am memorat, să cred că sunt român, să-mi apăr țara, de parcă România ar fi în posesia mea, să-mi caut un loc de muncă, să muncesc, să plătesc impozite și taxe fără să mă împotrivesc, să respect legile, adică ce vor alții, nicidecum să fiu drept, căci legea și dreptul sunt două lucruri foarte foarte diferite de cele mai multe ori, în sensul că majoritatea legilor sunt nedrepte, și mai ce am învățat? A, că pot face numai anumite lucruri și că altele, pe care de asemenea le pot face, sunt imposibile, mi-au fost induse concepții greșite despre lume, om, viață, moarte etc., ce anume să gândesc și cine mai știe ce alte căcaturi. Dar după cum se poate observa, n-am prea învățat nimic la școală, abia treceam clasa, ca atare n-am fost infectat încât să nu mă pot vindeca.
Cultura Antiumană îți induce ideea că ești limitat, că resursele tale sunt limitate, că poți să faci numai aia aia și aia, că există imposibil, că ești muritor, că poți trăi maxim 100 de ani când au existat și există oameni care sunt nemuritori și/sau care au 2-3-4-5 sute, mii, sau sute de mii de ani, unde? peste tot! că numai pe planeta asta există viață, ființe evoluate, inteligente, că trebuie să te supui voinței altora, majorității, regelui, papei, că există clase sociale, că unii oameni au mai multe drepturi și că așa e normal să fie, că trebuie să omori dacă bla bla bla, că... cat. Dar poate cel mai nociv lucru care îți este indus este că tu ești numele, profesia, corpul, gândurile, impresiile tale despre cine ești, egoul tau, naționalitatea, etnia ta și că viața înseamnă să mănânci, să bei, să te droghezi, să te fuți, să muncești, să ai bani, să ai tot felul de chestii, să ști lucruri inutile, să plătești impozite, să mori și să nu fi cel/cea care ai putea fi.
A, Cultura Antiumană promovează sentimente, stări, idei, plm ca: ură, frică, furie, dispreț, gelozie, egoism, egocentrism, xenofobie, șovinism, rasism, răzbunare, autosuficiență, obediență, nepăsarea față de suferința semenilor, masochism, sadism, ucidere, război, invazii, genocid, penitenciar, drept penal, granițe, legi șamd.
Cele mai populare idei, curente de idei, sunt cele mai nocive, iar asta s-a dovedit în istorie prin faptul că au discriminat majoritatea oamenilor și i-au ținut în ignoranță, într-o stare inferioară:
Creștinismul, prin faptul că respinge realitatea că omul este Dumnezeu și induce ideea eronată că omul poate fi mântuit de altcineva decât de el însuși, este Antiuman.
Liberalismul, prin faptul că situează omul în poziția de angajat, angajator sau funcționar de stat plătit din resursele anteriorilor este Antiuman.
Monarhismul, prin faptul că situează un grup de oameni deasupra restului oamenilor pe care îi păstrează într-o stare de maximă ignoranță pentru a le servi interesele este Antiuman.
Comunismul prin faptul că nu recunoaște latura spirituală a omului ci numai latura materială efemeră și prin faptul că împarte oamenii în două clase, adică în muncitori și funcționari de stat este Antiuman.
Anarhismul, prin faptul că promovează lipsa regulilor, care poate echivala cu lipsa dreptului, este Aniuman.
Socialismul, prin faptul că promovează guvernarea clasei muncitoare, ca și când chiar ar guverna muncitorii și nu niște golani care îi prostesc pe aceștia că le reprezintă interesele la nivel de stat, iar dacă ar guverna muncitorii, având în vedere că aceștia nu sunt prea bogați cu duhul, n-ar ieși o societate prea ok, este Antiuman.
Fascismul, nazismul și celelalte aberații extrase din căcatul marxist sunt Antiumane.
Capitalismul, prin faptul că situează omul în poziția de sclav a banului, al celor care posedă banii, este Antiuman.
Marele dușman al Umanității este Banul.
Pe această planetă au existat nenumărate civilizații umane de-a lungul celor 4 miliarde de ani cât are ea. Omul există de la începutul universului, adică dintotdeauna. Cele mai avansate civilizații care erau formate din cei mai inteligenți, desăvârșiți oameni, nu funcționau cu bani, banul te face sclavul său și creează discriminare, iar o civilizație avansată este fraternă, deci nu umblă cu mijloace discriminatorii. De altfel banul a fost inventat acum maximum 10 mii de ani de către o specie humanoidă pentru a ne ține pe noi, homo sapienșii, sclavi ignorați ai lor, cum continuă să ne țină. La ce tehnologie posedă Umanitatea de peste 100 de ani, deși ea o posedă dintotdeauna iar acum o redescoperă, nimeni n-ar trebui să mai muncească o clipă. Avem acces la așa numita energie 0, care este nelimitată, gratuită și există peste tot în univers. De altfel, noi, oamenii, nu funcționăm cu mâncare cât funcționăm cu această energie, numită prana, qi, vril etc. Nicolae Tesla, românul nostru care a scos din capul său până și tehnologia care stă la baza telefoanelor mobile, a calculatoarelor etc., dar ce n-a scornit acest om care se pișa pe al de Einstein de sus, a creat un dipozitiv care putea să distribuie energie fără fir gratuit pe tot globul. Or se știe că totul poate funcționa cu această energie, numită qi, vril, prana, adică roboții care să înlocuiască muca omului și plantele, fructele și legumele pe care le mănâncă omul, căci numai proștii, așa cum spunea Pitagora, mănâncă carne, carnea fiind hoit și fiind nocivă pentru organismul cât și pentru psihicul uman, și oricum, și animalele au dreptul la viață și libertate.
De ce nu pășim și noi în viitor? într-o lume fără suferință, fără granițe, fără îngrădiri, fără clase sociale, fără proști, fără egoism etc. fără limite? Pentru că pe lume există niște maimuțoi oligofreni care vor statut superior celorlalți. Unul dintre ei ai putea fi chiar tu, dar să știi că cu cât ești mai prost, cu-atât vrei să ai mai multe etichete care să îți dea iluzia că ești superior, frumos, deștept, bogat. Bogăția nu constă în haine, mașini, case, bani, bijuterii etc. ci în cunoaștere. Cu cât cunoști mai mult, cu-atât ești mai mult. Oamenii proști vor să aibă tot felul de chestii ca să-și suplinească lipsa de fericire, care fericire supremă vine numai odată cu Iluminarea.  
Victimă a Culturii Antiumane este cu infime excepții întreaga umanitate.

2) Cultura Umană este formată din idei și mijloace de exprimare a acelor idei ca filme, cărți, jocuri, muzică, picturi, sculpturi, opere de artă, comportamente umane, vorbe etc. chiar și acest articol este o probă de Cultură Umană. Ideile care stau la baza Culturii Umane se opun ideilor care stau la baza Culturii Antiumane fiind umane, în sensul că sunt generate pentru ca omul să atingă perfecțiunea, adică Iluminarea, să fie liber și independent în perfectă armonie cu întreaga umanitate, cu natura și nu în ultimul rând, cu Dumnezeu.
Cultura Umană zice că omul poate trăi în trup cu sutele de mii de ani, că omul trebuie ajutat să-și conștientizeze sămânța-spirit și să și-o germineze, crească, înflorească, că nu există imposibil, că omul poate crea universuri, că nimeni nu-i poate impune nimănui nimic, că omul e sacru inviolabil suveran, că planeta, resursele ei și resursele umanității aparțin tuturor oamenilor în egală măsură și deci, că aceste resurse este uman să fie exploatate, prelucrate și distribuite fiecărui om după nevoi gratuit, că banii te fac sclavul celor care-i creează, emit etc. devenind un scop în sine, că țările, granițele sunt iluzii create să țină oamenii dezbinați, că toți oamenii, având aceeași sursă, sunt frați, că uman este să iubești umanitatea și fiecare individ care o compune deci să eviți orice formă de violență, atât împotriva omului cât și împotriva animalelor, că umanitatea poate fi elevată până la gradul la care fiecare om este omniscient, omnipotent, deci și omniprezent și că asta e direcția în care este uman să se îndrepte...

duminică, 21 aprilie 2013

Cum suntem spionati cu telefonul mobil


 Telefonul mobil, “the gadget of choice” in materie de spionaj
Noul spionaj a născut și o industrie – Telefonia celulară: Instrument al spionajului total la scară planetară. Era războiului cibernetic a suplinit, în foarte mare măsură, spionul clasic cu facilitățile tehnologiei informatice și de telecomunicații. Tehnologia noului spionaj ne monitorizează total și fără întrerupere, transmițând în timp real și stocând informațiile colectate la nivel global. Noul spionaj a născut și o industrie ale cărei piețe de desfacere excede, de decenii și în dimensiuni alarmante, domeniile rezervate ale apărării militare și ale serviciilor de informații pentru securitate. O gamă diversificată și, în același timp, sofisticată de așa zise gadgeturi de spionaj sunt accesibile ca orice alt bun comercial. Gama acestor produse este inimaginabilă, de la cele mai banale reportofoane miniaturizate, camere video în nasturi ori bijuterii, la tehnologie de spionaj conectată la sateliți.
Din toată gama dispozitivelor de spionaj, cel mai de temut, mai complex și periculos este telefonul mobil.
Este util să retinem câteva dintre facilitățile de spionaj ale telefoniei celulare:

1. Filajul electronic: Transmiterea coordonatele G.P.S., inclusiv a istoricul deplasărilor posesorului telefonului;
2. Monitorizarea operațiunilor bancare efectuate prin telefon: Înregistrează și transmite toate operațiunile de banking online -sumele de bani tranzacționate, explicațiile, conturile, băncile, beneficiatii, codurile PIN s.a. ;
3. Controlul total al operațiunilor efectuate pe Internet prin browserul telefonului: pagini vizitate, trafic de emailuri, parole, conturi etc.;
4. Ascultarea, înregistrarea și transmiterea semnalelor ambientale: Convorbirile si sunetele activităților desfășurate în locul în care se află telefonul ;
5. Monitorizarea video: filmarea sau fotografierea in limitele de deschidere a obiectivelor video ale telefonului;
6. Monitorizarea comunicațiilor telefonice: inregistrarea și transmiterea în timp real sau pentru stocare a tuturor convorbirilor și mesajelor iesite ori intrate ;
7. Controlul datelor stocate în memoria telefonului sau a cartelei SIM: copierea si transmiterea agendei telefonice, mesageriei, notițelor, fotografiilor și coordonatelor G.P.S. ale locurilor unde au fost efectuare;
8. Reconstituirea datelor șterse din memoria telefonului: Recuperarea a tot ceea ce a fost șters de pe telefon, de la achiziționare: apeluri, SMS-uri, contacte, emailuri, istoric navigare Internet;
9. Elaborarea schemelor de relaționare a partipanților la activități de grup: sunt identificate telefoanele deținătorilor întruniți în ședințe, în reședințe private, în localuri publice etc. , precum și a altora aflate pe o rază de circa de 300 de metri;
10. Extinderea funcțiilor de monitorizare asupra cercului de relații: telefonele membrilor familiei, ale angajatilor, persoanelor frecvent apelate, alte eventuale telefoane sau cartele ale detinatorului monitorizat;
11. Setarea de la distanta a telefonului spion pentru : restrictionarea accesului la anumite numere si servicii, programarea sa inregistreze toate convorbirile timp de 24 ore, să le arhiveze si sa le trimita ca pachete de date, la ora dorita, stabilirea locurilor vizitate si a traseelor de deplasare;
12. Controlul plăților și încasărilor on line: se programează corelațiile între ziua de salariu, locul de unde scoate proprietarul telefonului banii, ce plăți face, magazinele de unde se aprovizionează, chiar și sumele cheltuite în cazul în care primește SMS-uri pentru orice tranzacție făcută cu cardul; Contracarea măsurilor de prevenire a spionării: alarmarea sistemului de monitorizare în momentul în care proprietarul telefonului îi scoate bateria sau înlocuiește cartela. În acel moment sunt activate automat telefoanele din imediata apropiere. Softul face corelație între persoana cu care s-a întâlnit proprietarul telefonului și următoarea persoana cu care se vor întâlni cei doi pentru a întelege motivul întâlnirii.
Facilitățile de spionaj oferite de telefonia mobilă sunt, în însemnată parte, și la indemâna “civililor” neînregimentați în vreo agenție secretă oficială, sau nici măcar detectivi particulari.
Astfel, facilitățile menționate la pozitiile 1-9 sunt aproape general accesibile, aplicațiile fiind disponibile comercial și nu este necesară decât o pregătire de nivel mediu în vederea utilizării lor.
Dacă avem în vedere că rețelele de telefonie mobilă fac parte din sistemul comunicațiilor planetare realizate prin sateliți, dimensiunile spionajului sunt și ele globale, fără ca cetățenii să poată emite vreo pretenție de protecție din partea guvernelor, ele însele victimele dictaturii globalizării informaționale.


(Va urma)
Preluare si adaptare din surse deschise.
Sursa: Aurel I. Rogojan / Cotidianul
Omul care a decis să nu aibă telefon mobil: “Este ultima invenţie în materie de spionaj!”
Justin Cappos, este asistent universitar la New York University, expert în securitate cibernetică. Un detaliu foarte important despre el este că nu deţine niciun telefon mobil. De ce? Este convins că telefonul mobil este un device conceput pentru a spiona şi pentru a urmări. Acesta este de părere că aplicaţiile ieftine pe care le cumpărăm de pe internet sunt create mai degrabă să ne monitorizeze comportamentul, decât să ne distreze.

miercuri, 17 aprilie 2013

canoNUL.net

Mai de mult, nici nu mai știu cât a trecut de-atunci, sălășluiam, de fapt pierdeam vremea pe un site numit clubliterar.com, în sensul că postam poezii și tot felul de comentarii acolo. Într-o zi, am ajuns pentru vreo două zile administratorul acelui site și am invitat 6 autori, pe Matei Hutopilă, Adrian Diniș, Sorin Despot, Marius Surleac, George Grigorenko și Andrei Ruse. Am făcut și un nou regulament, un regulament echitabil, cum nu văzuse vreodată clubul literar. Dar cei care erau pe acel site, niște poeți și prozatori mai mult sau mai puțini relevanți, cred că vreo 30, s-au revoltat și cum aveau un haker excelent în persoana unui oarecare Căcălin Furtună, au reușit să mă dea afară de pe site crackuindu-l. Am revenit printr-o figură de stil și mi-am continuat mandatul, certându-mă de unul singur cu toți cei peste 30. Erau printre ei al de Ionuț Piva, Dan Sociup, V. Ieac, Cătălin Glazurca, frații Bolovan, Madi Șchiop, Andrei Doboș și alte autoare pe lângă care orgasmul trecuse cu aceeași abnegație cu care va trece toată viața și le făcuse extrem de isterice, exact ca pe niște nefutute. Nu mai dau nume. Oamenii erau frustrați că invitasem respectivii autori, că făcusem un regulament echitabil și nu în ultimul rând că eram eu administrator, iar asta înseamna pentru ei pierderea controlului siteului, pe care îl foloseau ca pe un motor de promovare al lor, al literaturii lor și al acoliților lor, ștergând comentarii, texte șamd. Cel care avea siteul, un autor al cărui nume îmi scapă și mi-e lene să mi-l amintesc acum, ceva cu oș, a, Baboș, așa, Costel Baboș, uite că mi-am amintit, văzând revoluția de carton care avea loc, cum unii scriitori cereau ștergerea contului pe care cu plăcere le-o ofeream și fiind intimidat de smiorcăielile celor peste 30, mi-a retras administrația. După câteva zile, constructorul siteului, un oarecare Nick nu știu cum, mi-a șters și contul, după care a închis siteul. Ideea e că în acele două zile am văzut, eu, care eram cu mult mai tânăr, cam de ce  comportament stupido-mârleto-infantil sunt în stare cei menționați și ceilalți. Peste 30 de onaniști lingvistici gură-n pula mea m-au ajutat să învăț cât nu învățasem până atunci despre psihologia maselor și despre psihologia prostului, motivându-mă să îmi doresc să știu totul despre ființa umană, iar pentru asta le voi fi veșnic recunoscător. Ulterior au creat un alt site pe domeniul clubliterar.com, am mai intrat de câteva ori pe neve, căci dușmănia din ei i-a împiedicat să mă mai primească, dar acea copie palidă și necitită de mai nimeni am conchis că nu mai merită atenție.
Zilele trecute, o parte din gașca de onaniști lingvistici menționată, cuprinsă de cine știe ce invidii și frustrări, nebăgată-n seamă cum e, s-a gândit să mai facă o farsă, după cea de căcat cu siteul despre Daniel Cristea Enache, și au făcut siteul canonul.net, unde încearcă să recenzeze cărțile premiate, recenzate ș.a.m.d, cărțile cele mai vizibile de poezie din ultimii câțiva ani. Spun încearcă pentru că nu le prea iese, pentru că se vede că forțează umorul sau că sunt forțați de frustrări în ceea ce scriu. De fapt, am exagerat când am spus recenzează, ei/ele nu recenzează, ci rad cărțile respective. Rad la țintă. Unele dintre acele cărți sunt ca niște băști de floci de hoașcă și într-adevăr sunt de ras, altele...
Bicurile la care fac referire se cheamă: Ionut Piva, Dan Sociup, Cătălin Glazurca (care mi-a făcut modelul pentru cartea de vizită de avocat așa că-i fac ;) HitGirl (poate cel mai deștept dintre toți), Rareș Molovan (pe ăsta îl posedă fără să-și dea seama anormalii lui Palahniuk), Cristina Pripas, Andreea Pocdanovici (asta e o mârletă din aia obtuză cu aere de intelectuală), V. Ieac (care uneori face poeme mișto, dar care la recenzii mai are de mâncat; i-au luat vreo 5 cărți să scrie și el una kalumea, probabil că pe la 60 va scrie și o recenzie :D și, atenție M. Puțescu (care dă și el din cur da' nu fute).
Andrei Doboș, într-un textuleț în care se scuză atât de mult încât se acuză de tot, zice cam ce-a citit aici pe blog și nu e cu totul ridicol în textul: Trezirea poeți! care se vrea un soi de manifest.
Peste textul lui Doboș e un text intitulat Radical Adults: aespre Canonul - o flatulență fâsâită în care apare formula care îi caracterizează pe toți: ne place la nebunie să futem sporadic.
Mă uitam adineauri pe-acolo și văd într-o recenzie de aia de-a lui Ionut Piva, în care e preocupat el să arate ce cărți a citit, opiniile lui proaste și snobismul ăla imitat din snobism de adult plafonat ca el decât altceva, o referire la SGB, ceva îl legătură cu Medeea Iancu și cu aluzie discreditantă la adresa nu știu cărei cărți a lui SGB. Medeea are niște craci mișto, poate o ajută doamne doamne să-i simt într-o zi încolăcindu-mă, deci nu m-a deranjat contextul în care mi-a poziționat brandul, m-a deranjat că acest stârv își permite să-mi ia numele în deșert pe cacanolul lor.net

- Măi scamatorule, da' de când te tragi tu de pubie cu mine, prindea-m-ai cu fiică-ta-n poală? Da' nu mai ai bun simț în tine deloc măi bășitule? - aș putea să-l întreb de dragul unei retorici... dar n-o să fac asta, sunt prea cu bun simț :D O să-l împing în istorie că-s generos azi în schimb, cu acest poem pe îl intitulez

Ionut Chiva


Hei, prietene, fi atent aici,
Vocea pe care-o auzi nu e un bici, 
un curcubeu invizibil care încet încet se așează
În sufletul tău din sufletul meu și-l colorează
Până când sufletul tău e un vers și vibrează

Simți. Simți cum o maximă stare de relaxare te incendiază
Ca și când respiri marijuana
Ca și când fiecare respirație te înalță până la nirvana
Ca și când...

De fapt, nu te înalță nimeni și nimic
Ești la fel de jos de chircit și de mic
Ți se-nalță numai privirea-n sus, în sus, în sus, în sus
Spre cerul ca un mare minus.
Ți se înalță privirea excelsior
Și iată-te cuprins de acest fior
Electrizant și tot mai bufant pe la subsior
Ca și când te-ar gâdila pe la spate pana cuiva
Pana amantului lu' pretena ta

Ți se înalță privirea până când trece de nori
Ți se înalță până la sori 
Ți se înalță până-nafara căii lactee
Și cum ai sufletul acum în culori
Și inima diaree
Poți să simți cum privirea ți s-a înălțat până mai sus de cer
De ceruri, de al nouălea cer,
Până când ZDRANG s-a oprit fix 
Fix sub testiculele mele ghiulele de fier
Și stă siderată, nemișcată, blocată
Ca un soldat în poziția drepți la armată
Și tu la fel ca ea departe în jos jos jos sub bărbăția mea
Terminat, amețit, deshidratat, alterat cum ești, dea?
Tot privești puțin stupefiat puțin hipnotizat în transă la maxim cum încet încet
De-aici de sus îți trimit cel mai călduros jet Jet JET

Jet, mă, scamatorule! 
De azi înainte pentru tine sunt Domnul SGB. 

luni, 15 aprilie 2013

Evangheliile apocrife

Știm cu toții că există o religie care se cheamă Creștinism și că acest Creștinism este spart în mai multe secte, cele mai mari dintre ele fiind Catolicismul și Ortodoxismul. Din păcate niciuna dintre sectele creștinismului existente nu duc la mântuire, ci într-un loc cu totul opus. Dar ce e mântuirea? Mântuirea este eliberarea din închisoarea corporală și transcendența în planul divin, în rai, la Sursă, după înflorirea spiritului care se face prin anumite practici pe care Creștinismul, în marea lor majoritate, or nu le-a consacrat, or le-a pierdut pe drum. De fapt, Creștinismul păstrează vreo 3 dintre aceste practici, iar în lipsa celor 5 cele 3 sunt destul de greu de realizat. Care sunt aceste practici? Ca să înțeleagă toată lumea voi folosi termeni comprehensibili. Așadar avem:
- Autocontrolul
- Autodisciplinarea
- Postura
- Reglarea respirației
- Cultivarea puterii de abstracție prin retragerea simțurilor
- Concentrarea
- Contemplația și
- Transa
Nu o să mă obosesc să le explic și descriu acum, ele sunt sinonime cu cele 8  ramuri ale yoga. Creștinismul n-a avut sau a pierdut aceste practici pentru că el a fost de la început, începutul la care mărefer este cel cu Constantin cel Mare, proiectat ca un instrument de control al maselor. Ceea ce ți se inoculează de către orice Biserică este următorul lucru: "Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să mântuiască prin sacrificiul său umanitatea; Noi, Biserica, suntem Mireasa lui Hristos și tu trebuie să ni te închini nouă, să faci ce-ți spunem noi că așa a vrea Dumnezeu care ne-a împuternicit." Dar dacă citești Biblia, o să vezi că învățătura din Noul Testament n-are nicio legătură, dar nicio legătură cu ce face Biserica. Biserica se vrea un intermediar între tine și divinitate, dar la divinitate nu se ajunge prin intermediari. Biserica este deci o afacere, după cum nu puțini, își dau seama. Ceea ce ar trebui să fie Biserica este o școală care să te învețe să te mântuiești, adică să practici cele 8 ramuri de mai sus și să îți explice gnoza din spatele lor, or la Biserică nimeni nu este învățat așa ceva pentru că marea mare majoritate a bărboșilor ălora care îți întind mâna la pupat habar n-au despre astea, ei fiind niște unelte pentru menținerea controlului conștiințelor maselor și pentru prostirea lor de bani. Adevărul e că Iisus Hristos a fost un om, un fiu al Lui Dumnezeu, care a venit să ne arate nouă de ce putem fi în stare și cum să facem să fim în această stare care este starea de Christ. Deci noi suntem în stare să facem tot ce a făcut Iisus Christos. Iar mesajul lui Iisus Christos a fost ăsta: Există un nivel de conștiință care este Conștiința la care m-am înălțat eu, numită conștiința Christică, iar la această conștiință se ajunge făcând asta, asta și asta. Le-a spus unor apostoli Gnoza repectivă, iar Gnoza respectivă există în Biblie numai pe jumătate. De ce? Pentru că dacă toată lumea ar avea acces la ea, cei care conduc lumea, care, așa cum cei deștepți știu iar cei proști cred că n-are cum,  nu sunt oameni, ci altceva, n-ar mai conduce-o, pentru că am ajunge din nou în vârful lanțului trofic noi, oamenii. Culianu a dedus Gnoza respectivă și urma s-o publice într-o carte. L-au mierlit.
Noul Testament, după cum știm, cuprinde niște cărți, Evanghelii șamd. Dar mai există și alte Evanghelii și cărți așa numite apocrife, pe care eu le-am cam citit. Și ți le recomand, pentru a avea o perspectivă mai corectă asupra lumii. Al de Pleșu a scris de curând o carte despre pildele lui Iisus, dar nu a făcut decât să bată câmpii, căci erudiția lui se oprește acolo unde ar trebui să înceapă. Cele mai importante Evanghelii și cărți sunt:
Cartea lui Enoch - aici se vorbește printre altele și despre uriași pe larg; uriașii ăștia au fost făcuți cu îngerii căzuți de către fiicele oamenilor, iar existența lor este incontestabilă, în sensul că s-au descoperit schelete umane de peste 20 de metri.
Evanghelia lui Toma - primul verset zice ceva de genul: Cine va cunoaște înțelesul ascuns al acestor cuvinte nu va cunoaște moartea. Ea cuprinde vorbele lui Iisus.
Evanghelia după Toma - în care ni se relevă o perspectivă diferită față de cea canonică asupra vieții lui Iisus.

sâmbătă, 13 aprilie 2013

De-ale gurii

Citeam adineauri aici următoarele: "Din generatia actuala, apreciati sunt Stoian G. Bogdan sau Razvan Tupa si, in general, poetii care nu sunt in manualul de literatura. Exista, insa, si multi tineri care raman la nivelul lui Cheloo & C.I.A., acela reprezentand nivelul maxim de poezie. Si daca se intampla asa, exista mai multe explicatii, dintre care nu trebuie neglijata indiferenta sistemului, a programelor scolare pentru limba romana, care se opresc, in genere, la generatia anilor ’60 (atat in poezie, cat si in proza), neglijandu-se, practic, ultimii 50 de ani de literatura, ca si cum nu ar avea valoare, ceea ce este profund injust si fals"

Tânărul poet știe cât de cât pe ce lume trăiește, dar nu știe care sunt cauzele care stau la baza acestor realități ale lumii. Menționez că eu nu sunt unul dintre poeții apreciați ai generației actuale, am fost într-un timp, după care  s-a început un proces de depreciere a mea, din mai multe motive, printre care: 
1) Sunt singurul poet/scriitor/avocat/filosof/politician/cetățean/om etc. din țara asta care arată cu degetul spre impostură, incultură, mârlănie, rea voință, rea credință, obediență, genocid, terorism, nedreptate, discriminare, inechitate s.a.m.d. fără nicio teamă, constant. Or într-o țară de obedienți, de supuși, de lingencuriști, de fraieri, de cobai, de sclavi, de oameni incapabili de respect de sine, să faci asta înseamnă să jicnești prin exemplu personal toate clasele sociale, în special clasa de sus. Într-o țară ca asta, sclavă a altor țări, cobai a altor țări, să spui adevărul este sacrilegiu, căci minciuna este țesută de la vârf până la bază cu aceeași ignoranță, de către marea mare mare majoritate a societății împotriva marii mari mari majorități a societății. Într-o țară ca asta în care toate scârnăviile, jigodiile, parașutele și analfabeții sunt exemple, sunt autorități de respectat, să o arzi cu coaiele cât Palatul Parlamentului e supranatural. E ca și când, înainte de Lovitura de Stat din 1989, când deviza românilor era "NOI MUNCIM NOI NU GÂNDIM" le-ai fi spus românilor: DACĂ GÂNDIȚI NU MAI MUNCIȚ! Apropo de asta, cum, mă să fi atât de distrus, de terminat încât să strigi cu cățel cu purcel "NOI MUNCIM NOI NU GÂNDIM" ???
2) Scriu texte cu un fond ideatic nemaiîntâlnit care, cele mai valoroase dintre ele, nu sunt valoroase prin expresivitate, pentru că nu-mi place să vorbesc frumos și să nu spun nimic ca marea majoritate a poeților, ci prin subiectele abordate, aici mă refer la textele din volumul SUBVERSIV pe care cititorul va avea prilejul să-l citească curând, acesta fiind ultimul meu volum de poezii. Textele mele șochează prin libertatea cu care sunt scrise și prin puterea lor de-a schimba concepția despre multe. Când citești un poem ca O lume de sclavi nu poți să nu te simți prost, iar după ce termini de citit acest text nu poți să nu începi să schimbi chestii în tine.
3) Am șarmecul, carisma și lipsa de modestie regale, iar aceste 3 trăsături rare toate la un loc, într-o țară de oameni lipsiți de respect și de dragoste de sine, de cultură, eleganță, grație, rafinament și stil, creează discomfort. Literații cu care intru în contact își simt greutatea micimii cel mai intens în prezența mea, iar când își mai și simt femeile  vibrând excitate la apariția mea... 
Din aceste motive și din altele, s-a început un proces de discreditare-depreciere a mea în lumea literară. Până și cei pe care îi consideram prieteni au făcut demersuri în acest sens cuprinși de cine știe ce sentimente barbare, dacă e să mă gândesc numai la Claudiu Komartin, care pe unde trece mă mai mușcă puțin de posterior, și la Cosmin Ciotloș, care, spre deosebire de fostul nostru prieten comun, e mult mai simpatic, le-a spus unor poeți tineri ca Radu Nițescu printre altele că mă căcam în pungi și aruncam cu pungile în oameni de pe balcon =)) mai acu ceva vreme, or eu nici când eram mic și prost nu aș fi făcut așa ceva... Îi tot iert și pe ei și pe ceilalți căci nu știu ce fac. Și oricum, niciun întuneric n-a știrbit vreodată vreo lumină, oricât de negru a fost. Deci nu sunt un poet apreciat, sunt un poet depreciat... Pe mine nu mă baga în seamă nicio instituție culturală din țara asta, al de ICR nu m-a băgat în seamă nici când eram în toate revistele culturale elogiat, nici când eram premiat, nicicând, căci tot timpul când apare un geniu se face o conjurație a idioților împotriva lui: așa a fost și cu Iisus și cu Giordano Bruno și cu Eminescu și cu câte alte sute-mii...? Țara asta este știută pentru indiferența cu care își tratează valorile: Brâncuși, Eliade, Cioran etc. etc. etc. Cu cât ești mai mediocru în țara asta, cu-atât ești mai promovat. Idioții nu au interesul ca idioții mai mari să fie mai puțin idioți, ba chiar șmecheri, căci dacă ar avea acest interes nu ar mai fi idioți...
Referitor la cele citate, la prezența textelor mele în manualul de limba și literatura română, dacă s-ar întâmpla asta am avea generații de români care ar striga: NOI GÂNDIM NOI NU MUNCIM, lucru care nu le-ar conveni șmecherilor pentru care românii sclăvesc. Cu textele mele în manual, românii ar ști ce-i respectul de sine, dragostea de sine și de aproape, dreptatea, echitatea, altruismul, caritatea, generozitatea, curajul, verticalitatea. Cine are nevoie de români elevați? Dacă am fi cu toții elevați România ar fi capitala lumii, căci nicio națiune n-are pe lumea asta puterea nostră interioară divină. 
În manuale, pentru o Românie sclavă, este într-adevăr necesar să fie toți onaniștii lingvistici ca cel care semnează Poema chiuvetei și alte căcaturi lipsite de sens...
- Sistemul nu este indiferent, tinere poet, sistemul te vrea sclav obedient chircit timorat, căci numai într-o astfel de stare îi ești profitabil.

luni, 8 aprilie 2013

Viitorul, dacă nu mori și dacă nu acționezi, îți rezervă cea mai dulce sclavie

Noi, poporul-cobai român, suntem cum o tot repet, căci repetiția este mama învățăturii, primul popor al cărui păstori, căci oi proaste suntem și spun asta cu durere, au implementat Codex Alimentarius, adică să mâncăm cu otravă prin ordonanță de urgență și apoi prin lege în 2009. Tot noi, așa cum au decis păstorii noștri, putem fi și primul popor care va fi cipat.
Prietene, îți spun în cunoștință de cauză, ești un sclav, așa au fost și părinții tăi, așa și bunicii, așa și străbunicii, așa, dacă nu acționezi, vor fi și copiii tăi. Doar că copiii tăi, e posibil să fie sclavi perfecți. Ce sunt sclavii perfecți? Edifică-te:

http://www.youtube.com/watch?v=Pu2Uyua0so8

Ce trebuie să faci? Trebuie să fi conștient că tu și numai tu ai dreptul de proprietate asupra ta, ceea ce înseamnă că numai tu ai dreptul să dispui de tine, să-ți posezi ființa și să ți-o folosești, ceea ce înseamnă că nimeni nu are niciun drept asupra ta decât dacă îi permiți, că nimeni nu-ți poate impune nimic, mai puțin să nu-i încalci libertatea, căci libertatea ta se termină unde se termină libertatea celuilalt. După ce devii conștient de implicațiile acestui drept și de conotațiile sale, meditând asupra lui, trebuie să te comporți ca o ființă sacră, inviolabilă, suverană ce ești. Faptul că respecți autorități exterioare, oameni care te manipulează, forțează să faci ce vor ei este o consecință a condiționării la care ai fost supus, a ignoranței. Pentru unii ignoranța ta e sublimă, iar când gândești că nu-ți folosește la nimic să ști adevărul despre toate, gândești prost și-n detrimentul tău și-al familiei tale. Nu există nicio autoritate în exterior. Dacă nu ai un respect de sine supradezvoltat, dacă te subestimezi, dacă te crezi inferior, urât, prost etc. este o consecință a condiționării la care ai fost supus. Trebuie să te așezi într-o poziție stabilă, confortabilă, cu spatele drept, în genuchi de preferință, să te relaxezi, să-ți alungi toate gândurile și să ajungi la conștiința că tu ești totul, inclusiv ființele care te vor sclav. Vei ajunge și să conștientizezi că ești un zeu, o zeiță. La început îți va fi greu să nu te gândești la nimic, dar cu timpul vei reuși și de-acolo va începe cu-adevărat școala pentru tine. Căci te vei autocunoaște și vei cunoaște toate secretele universului. Când poți repeta îndeajuns de bine că fiecare ființă umană are dreptul de proprietate de sine și atributele de posesie, folosință dispoziție asupra ființei sale, atunci spune-le tuturor oamenilor cu care intri în contact asta. Poți să începi cu următoarea introducere: Să vezi ce citeam zilele astea pe un blog. Cică fiecare ființă umană are dreptul de proprietate de sine... bla bla... și zicea acolo că fiecare ființă umană este sacră, inviolabilă, suverană... și că libertatea ta se termină unde se termină libertatea celuilalt, adică la un metru distanță de el. Dacă cel căruia îi spui asta nu e de acord înseamnă că e prost, căci spune de fapt că nu are dreptul de proprietate de sine și că nu este o ființă sacră, inviolabilă, suverană, iar asta poate fi din cauză că nu înțelege sensul cuvintelor tale, gen că nu știe ce înseamnă sacru, inviolabil, suveran, drept, proprietate și/sau toate aceste cuvinte într-o propoziție. Explică-i. Când vei deveni plin de respect de sine vei deveni plin de respect și pentru ceilalți și-i vei privi ca pe alteregourile tale, căci altu, e alt tu, o să-ți dai seama de asta când vei medita. Când vei deveni plin de respect de sine îți vei da seama că toată viața ai fost un sclav și că acest statut nu este cel pe care îl meriți și că el s-a datorat ignoranței tale, gândirii tale greșite, gândirii greșite a majorității, de care nu tu ai fost și ești vinovat. Vei vrea să ți se respecte dreptul de proprietate de sine și vei vrea să ți se respecte sacralitatea, inviolabilitatea, suveranitatea. Ca să ți se respecte trebuie să le respecți celorlalți, indiferent dacă sunt conștienți de ele, la rândul tău. Prin această atitudine vei schimba puțin lumea. Când vei vrea să ți se respecte dreptul, vei vedea că toată lumea este construită și funcționează, prost, greșit, nasol, prin încălcarea acestui drept tuturor oamenilor. Asta se întâmplă pentru că umanitatea nu este condusă de oameni și este de câteva milenii sclavă în transă, dar asta e altă discuție. Nu trebuie niciodată să te confunzi cu numele, renumele, funcția, titulatura profesională, egoul, gândurile, ideile despre tine, pe care le ai. Tot ce trebuie să ști este că ești după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, iar dacă mai și înțelegi ce înseamnă asta, ești departe. Înăuntru tău există o putere inimaginabilă pe care trebuie s-o conștientizezi și să înveți s-o folosești. Ca să faci astea trebuie să stai în poziția aia și să meditezi. Când vei vedea că societatea are ca principiu fundamental încălcarea suveranității, inviolabilității, sacralități tale vei vrea să știe toată lumea că acest principiu este greșit, prost, vei vrea o societate care să se edifice plecând de la principiul real că fiecare om are dreptul de proprietate de sine și că este deci sacru inviolabil suveran. Ca să edifici societatea asta trebuie să acționezi, adică să schimbi mentalități și să arăți cu degetul spre cei care impun sclavia și să nu accepți nici sclavia care ți-e impusă, nici sclavia care le este impusă celorlalți. Ca să edifici societatea asta trebuie să schimbi câteva mii de mentalități, adică să faci oamenii să conștientizeze ceea ce începi tu să conștientizezi acum. Important este să nu fi egoist, genul ăla de mârlete care e interesat numai de el, care o arde cu mentalitatea: După mine potopul. Trebuie să practici altruismul, caritatea, generozitatea, compasiunea, curajul , bunătatea, iubirea pentru celălalt și pentru întreaga umanitate, omenia etc. Nu fi niciodată lacom, vei pierde mai mult decât câștigi pe moment. Trebuie să practici autocontrolul, să nu te lași constrâns de emoții, să ți le controlezi, să fi mereu conștient de starea ta de spirit și să ți-o poți crea după voință. Omul care nu este capabil de autocontrol este retardat. Trebuie să ai stări pozitive, căci stările sunt contagioase. Dacă nu crezi că poți schimba câteva mii de mentalități înseamnă că nu ai respect de sine și că ești ignorant, căci dacă crezi că poți face orice poți face orice. Apoi, trebuie să ști că planeta și toate resursele ei le aparțin tuturor în egală măsură, ceea ce înseamnă că gazul pe care îl plătești, să zicem, e și al tău și n-ar trebui să-l plătești. La fel și cu mâncarea și cu toate. N-ar trebui să muncești pentru bani cu care să poți trăi pentru că totul e și al tău și pentru că tehnologia care există acum, și care este și a ta, poate să muncească pentru tine ca tu să te poți dedica evoluției spirituale. Ești spirit înainte de toate. Trupul tău este viermele în care stă fluturele. Dacă nu te preocupi de fluture fluturele va fi subdezvoltat. După ce vei muri o să-ți pară rău că ai trăit numai pentru praful pe care l-ai lăsat în urmă, adică pentru trup, căci spiritul tău este nemuritor și are o viață a sa/ta, căci tu ești spiritul și nimic altceva. Reține că banii n-ar trebui să existe având în vedere că totul e al tuturor oamenilor în egală măsură, ei există pentru ca tu să fi sclav, niciodată liber și independent. Reține că umanitatea a scornit îndeajuns de multe resurse tehnologice încât nimeni să nu mai fie nevoit să muncească nicio secundă. De ce mai muncesc oamenii dacă este așa? Pentru că sunt ignoranți. Așadar, aceasta este poate cea mai importantă lecție pe care ai primit-o în viață, nu uita că ai primit-o gratis, pentru că toate lucrurile importante se primesc gratis.

Halasana

Mă așez pe spate în poziția drepți
Țin ceafa lipită de pământ și ridic picioarele
Îmi privesc pantalonii scurți violet și îmi sprijin cu mâinile coloana
Îmi așez picioarele deasupra creștetului pe vârfuri, le țin întinse, drepte
Am bărbia lipită de piept apăsată și mă sprijin pe ceafă
Așez mâinile pe pământ cu palmele-n sus, încep să simt energia ca pe un curent fin
Spațiile intervertebrale se dilată și mă simt ca și când mi s-ar smulge din carne
Energia cosmică urcă din palme prin mâini prin coloană până în ajna
Energia telurică urcă prin vârfurile degetelor prin picioare prin coloană până în ajna
Țin ochii închiși într-un ușor strabism convergent în mijlocul frunții și respir
Energia e mai dulce ca mierea
Văd lumina albă, simt cum se activează ajna, cum mi se dinamizează potențialul mental latent, inteligența, capacitățile telepatice, memoria
Aud sunetul vertebrelor care se dilată
Încet încet mă relaxez, depășesc durerea și-mi alung toate gândurile
Dacă stau așa 3 ore 48 mă iluminez

joi, 4 aprilie 2013

În România

În România, dacă bei apă de la robinet mult timp
sigur te îmbolnăvești
pentru că apa e infestată
dar nu-ți face griji
medicii vor avea de treabă
farmaciile vor avea de treabă
producătorii de medicamente vor avea de treabă
cercetătorii vor avea de treabă
și Guvernul va spune: Anul acesta economia României a crescut cu  X%.

În România dacă mănânci mâncare mai mult sau mai puțin timp
sigur te îmbolnăvești
pentru că mâncarea e modificată genetic conform unui Codex Alimentarius făcut de naziști pentru evrei
și conține o grămadă de otrăvuri
dar nu-ți face griji
medicii vor avea de treabă
farmaciile vor avea de treabă
producătorii de medicamente vor avea de treabă
cercetătorii vor avea de treabă
și Guvernul va spune: Anul acesta economia României a crescut cu X %.

În România, dacă trăiești mai mult sau mai puțin timp
sigur te îmbolnăvești
pentru că bei, mănânci și respiri un aer care e amestecat cu substanțe chimice
împrăștiate săptămânal peste întreaga țară din avioane
dar nu-ți face griji
medicii vor avea de treabă
farmaciile vor avea de treabă
producătorii de medicamente vor avea de treabă
cercetătorii vor avea de treabă
și Guvernul va spune: Anul acesta economia României a crescut cu X %.

Ceea ce nu știi tu este că dacă crește economia nu crește neapărat și nivelul tău de trai în România.

Guvernul, Parlamentul, Președinția, Justiția, instituțiile cele mai importante ale unei țări
în România nu lucrează pentru bunăstarea națiunii române
ci pentru distrugerea ei sistematică și deliberată în favoarea unor oameni din alte țări
care vor pământul de sub picioarele românilor fără români.

Pe 4 aprilie 2013, acum, eu, Stoian George-Bogdan, scriu aceste rânduri în România,
beau apă infestată, mănânc mâncare otrăvită, respir aer îndoit cu substanțe toxice,
și poate că nu peste mult cadavrul îmi va fi împins cu vola într-o groapă comună împreună cu tot poporul meu
cum erau împinși evreii, ucrainienii, rușii, țiganii și alți oameni acum câteva zeci de ani
sub ochii complice ai întregii lumi.

Astăzi poporul meu este alienat politic și obligat să dea, să facă, să nu facă sau toate la un loc sub sancțiune.
Astăzi poporul meu este însclăvit și supus genocidului pe față, impunându-i-se până și ce să mănânce.
Astăzi poporul meu este atât de demoralizat, de destabilizat, de spălat pe creier, de îndoctrinat, de manipulat, de hipnotizat,
căci la nenorocirea lui se lucrează de secole,
încât nu doar că nu-și dă seama că este cobai,
dar nici dacă și-ar da seama n-ar fi în stare să-și schimbe starea.
Astăzi poporul meu este atât de îndobitocit încât
crede că cineva chiar are dreptul să-l cobaizeze, să-l însclăvească, să-l guverneze.

Astăzi, la fel ca întotdeauna, în România mass-media și școala sunt instrumente de programare a omului pentru condiția de sclav.

Eu sunt dintre cei treji, ne privesc cum în transă tragem la jug și murim încet încet
după cum ni s-a impus, plătim impozit pe orice, peste jumate din ce-i al nostru
și doar cei mai puțini apucăm, deși terminați, vârsta pensionării,
iar copiii noștri născuți sau nenăscuți sunt condamnați să plătească datorii făcute în numele nostru
de pe urma cărora, la fel ca și noi, n-au beneficiat și nu vor beneficia vreodată.

Cum mă simt?
Cobaizat, îmbolnăvit, însclăvit, exploatat, nedreptățit, discriminat, persecutat, nefericit.marți, 2 aprilie 2013

Tao Te Ching

Exista câteva cărți esențiale pe lumea asta, care te învață printre altele și cum să faci ca să nu mai îmbătrânești, cum să nu mai mori cu miile de ani, cum să faci să ți amintești dacă nu te-ai iluminat într-o viață viața respectivă în viața ulterioară, cum să-ți activezi superputerile, care superputeri sunt clarvederea, clarauzul, clarsimțirea, clargustul, clarmirosul, levitația, telekinezia, invulnerabilitatea, teleportarea, întoarcerea în timp, telepatia, puterea de vindecare etc., cum să ai acces la alte planuri, dimensiuni etc. Pentru că există 3 feluri de oameni, cei anormali, cei normali și cei supranormali. În lumea asta cei normali sunt din ce în ce mai puțini, normalul fiind de fapt anormalul, cei anormali fiind cu miliardele, iar cei supranormali sunt și ei foarte puțini. Cum concepția creează percepția și cum concepția majorității despre sine, lume etc. este programată, e posibil ca ce vorbesc eu acum să pară nebunie, pentru că nu prea se vorbește despre lucrurile astea și oamenii nu-și prea folosesc emisfera cerebrală dreaptă, nici glanda pineală pe care o au calcifiată marea majoritate, mai ales a occidentalilor, ca să poată vedea și înțelege lucrurile astea. Oamenii o ard materialist, neștiind că manifestatul vine din nemanifestat, că ce este vine din ce nu este, că partea văzută a lucrurilor este de fapt vârful icebergului. O ard prost, investind în praf. Pentru că majoritatea oamenilor au emisfera cerebrală dreaptă atrofiată când beau și se droghează această emisferă devine activă și ei încep mai ales atunci când se droghează să aibă niște stări  și un fel de-a fi, gândi mult mai mișto, asta ține și de nivelul cultural e drept, decât când nu sunt sub nicio influență, de-aici și dragostea asta a lor pentru alcool și droguri. Un om care funcționează corect are ambele emisfere active și unite și e foarte șmecher, IQul său fiind format din 4 cifre. Căci noi, așa cum au spus-o toți iluminații lumii, suntem zei. Noi suntem în marea noastră majoritate animale, conduși de instince primare, de dorințe, pentru că suntem inculți și fiind inculți suntem animale de povară. Sclavi. Și când vorbesc de cultură nu mă refer la prostiile alea care îi fac pe unii să se creadă culți, nici la lucrurile inutile pe care le știu ei, ci la autocunoaștere care echivalează cu atotcunoaștere, atotprezență, atotpotență. Din păcate miliarde de oameni sunt inculți, se confundă cu numele lor, cu renumele lor, cu profesia lor, cu corpul lor, cu gândurile lor, cu mințile lor, cu... Eu însumi am fost în capcana asta. Dacă vă iau numele, corpul, mintea sunteți voi înșivă, adică ființe spirituale care au o experiență umană, nu invers. Dar voi vă confundați cu praful de pe voi, nebunilor, trăiți ca să vă înmulțiți praful de pe voi, nebunilor, trăiți pentru praful de pe voi somnambuli. Muriți mai proști decât vă nașteți. Și nu e vina voastră. Căci na, toți ne naștem într-o lume gata făcută, cu reguli gata scrise, ca niște cd-uri blank suntem scriși cu prostia societății ăsteia proiectată special ca să eșuăm. Și mulți dinte noi eșuează, în sensul că trăiesc viermi și nu mor fluturi, pentru că infuziile cu idei luminoase nu se prea petrec în viețile noastre, iar când se petrec, fiind îmbibați cu atâta gunoi informațional, ne încordăm într-atât încât rămânem la fel de întunecați. Și nu simțim niciodată fericirea, decât poate când facem dragoste, deși noi suntem toți preafericiți doar că nu știm cum să fim asta, caci totul se învață sau se obține prin naștere. Dacă nu ai fi învățat să mergi, n-ai merge. Dacă nu ai învățat să fi preafericit/ă, nu ești. Și nu ești pentru că gândești (prost(ii)) pentru că te confunzi cu ce nu ești, cu vehiculele, uneltele..
Tao Te Ching este o carte care te învață să te eliberezi, să te iluminezi, printre altele, asta fiind cel mai important. Voi cita, că pentru citatele astea mi-am bătut până aici gura, câteva vorbe care pot fi extrapolate în toate direcțiile.


Daca n-am acorda Ego-ului importanta
Si încordarea mintii s-ar diminua.
Astfel ca cel care îi considera pe altii
Ca si cum ar fi el însusi
Este demn de a conduce.
Celui care-i iubeste pe altii cum se iubeste pe el însusi
I se poate acorda încredere.Cei mai buni conducatori trec neobservati.
Altii pot fi iubiti si laudati,
De altii oamenii se tem, altii sunt urâti.
Atunci când lipseste încrederea conducatorilor in oameni,
Nici oamenii nu pot avea încredere în conducatori.
Cuvintele sunt totdeauna mai prejos de fapte.Atunci când Calea Tao este pierduta,
Apar multitudinea de reguli si legi.
Când Ego-ul se manifesta în oameni,
Se da nastere la multa ipocrizie.Mergând pe Calea Tao si abandonând învatatura omeneasca,
Problemele izvorâte din morala vor dispare.
Abandonând dreptatea facuta de legi si reguli,
Dreptatea adevarata apare natural.
Abandonând profitul si lucrurile scumpe,
Societatea va scapa de hoti si tâlhari.
Renuntând la aceste trei lucruri,
Se obtine simplitatea, naturaletea si abundenta.
Înainte de existenta Cerului si a Pamântului,
Era ceva fara început si fara de sfârsit.
Neschimbat exista prin sine însusi.
Acest ceva umplea totul, era nesfârsit.
Poate fi considerat ca sursa universului.
Nu-l pot numi, silit sa-i dau un nume,
Îl numesc Tao, îl cred ca fiind suprem.
Suprem înseamna fara de sfârsit,
Fara de sfârsit se poate afla oriunde.
Este atât departe cât si aproape.
E Tao cel suprem,
Si cerul si pamântul si omul sunt supreme.
Omul urmeaza legile pamântului,
Pamântul pe cele ale universului,
Universul urmeaza Tao,
Care este complet în sine.

Înteleptul îi ajuta pe toti prin prezenta sa.
Toate lucrurile din jurul sau sunt la locul lor.
Fiind în lumina nimic nu se pierde.
Cel ce e bun învata pe cel rau prin exemplu bun,
Cel ce e rau învata pe cel bun prin exemplu rau,
Cei ce nu pretuiesc pe Întelept si-a lui învatatura,
Traiesc himere, amarnic se înseala,
Desi poate au educatie aleasa.
Dar Înteleptul e subtil în tot ce face.

Cel Întelept e astfel într-o continua armonie,
Se scalda în lumina, se afla în repaos.
Fiind în repaos atinge infinitul.

Cel ce foloseste forta nu este pe Cararea Tao,
Iar cel ce nu este pe Carare va pieri.

Tao întrepatrunde totul, toate fiintele se intorc in Tao,
Cel Întelept stiind aceasta aplica Tao în tot ce face.

Chiar si dupa moartea fizica
Puterea celui Întelept produce efecte pozitive.
Astfel el traieste în eternitate.

Cararea Tao pare inactiva, dar totul este îndeplinit.
De-ar fi urmata de conducatori,
Lumea s-ar indrepta prin ea insasi.
Cautând solutii la multele probleme,
Simplitatea este de urmat.
Simplitatea evita înmultirea dorintelor.
Dorintele putine aduc linistea.
Fara multe dorinte lumea se armonizeaza prin ea însasi.

Cand virtutea dispare apare bunavoita,
Cand bunavointa dispare apare compasiunea,
Cand compasiunea dispare urmeaza regulile.
Prin reguli sinceritatea si încrederea dispar.
Astfel apar confuzia si distorsiunea evenimentelor.

Atunci cand Înteleptul aude despre Calea Tao
Nu intarzie sa o urmeze.
Cel mediocru cand urmeaza cand se lasa.
Ignorantul cand aude de Calea Tao se amuza prosteste.
Fiind ignorant, de nu s-ar amuza Calea n-ar fi Calea Tao.
De aceia se spune:
“Cei ignoranti fac haz de cel iluminat,
Considera sfatul bun fara utilitate,
Calea valoroasa le pare neânsemnata”.

Oamenii obisnuiti sunt dependenti,
Doar Înteleptul este multumit cu sine insusi.
Traind prin sine însusi se aliniaza armoniei Caii Tao.

Între glorie si sanatate ce este mai important?
Între bogatie si fericire ce este mai pretios?
A alerga dupa castiguri e pierdere sigura.
Daca fericirea ar veni cu bogatia,
Ar fi multi oameni fericiti, dar ei nu sunt.

Cunoasterea trebuie sa vina din interior.
Mintea omului poate lua forme variate.
Fara a merge-n lume, lumea se cunoaste.
Fara a privi pe fereastra, cerul poate fi cunoscut.
Cu cat ne departam mai mult,
Cu atât cunoastem mai putin.
Înteleptul ajunge la destinatie fara sa porneasca,
Vede lumina fara a privi.
Întelege fara a cerceta, îndeplineste toate în repaos fiind.

Mergând pe calea lumii lucrurile se acumuleaza,
Mergând pe Calea Tao lucrurile se înputineaza.
Prin înputinare se ajunge la nimic, la sursa.

Înteleptul nu are Ego, se identifica cu universul.
Este bun si cu cei buni si cu cei rai.
Caci virtutea-i este bunatatea.
Este onest cu cei onesti si cu cei neonesti.
Caci virtutea-i este onestitatea.
El trateaza pe toti cu aceiasi impartialitate.
Traieste simplu si în armonie.


În loc sa foloseasca resursele pentru viata,
Unii conducatori cheltuiesc pentru înarmare.
Cand conducatorii sunt iresponsabili,
Poporul sufera, tara e împovarata.

Prin practica Caii Tao pentru el
Cel Întelept urmeaza Virtutea (Te).
Practicata de o familie
Virtutea aduce abundenta.
Practicata de o comunitate de oameni
Virtutea aduce înflorire.
Practicata de o tara întreaga
Virtutea devine exemplu pentru alte tari.
Practicata de întreaga lume
Virtutea devine un bun universal.

Cel ce stie nu vorbeste, cel ce vorbeste nu stie.
Închizând ochii, neascultând, nemirosind,
neatingând, negustând se închid simturile.
Dar o lume a armoniei se deschide în interiorul mintii.
Astfel Înteleptul nu este preocupat
De prieteni sau dusmani, de glorie sau disgratie.
Ajunge la perfectionare urmând Calea Tao.

Pentru a conduce o tara moderatia este necesara.
Înteleptul fiind moderat este pe Cararea Tao,
Fiind pe Carare are Virtute în tot ce face.
Astfel ca el poate înfaptui orice.
Poate sa conduca si o tara.
Poate astfel sa puna o baza solida
Prin pilda vie pe care o da.
Înteleptul e vrednic sa conduca
Pentru ca urmeaza calea cerului.

Alegând un conducator,
Nu bogatia sau experienta sunt necesare,
Ci gradul lui de competenta pe Cararea Tao.

Înteleptii din vechime învatau pe oameni viata simpla,
Fara viata simpla multe cunostiinte sunt nefolositoare.
Conducatorii înselând poporul
Face ca si poporul sa umble dupa înselatorii.
Astfel ca înselaciunea îi stapaneste pe toti.
Stiind acestea se pot evita multe rele.

Când conducatorii devin lacomi exploatând poporul,
Poporul flamanzeste.
Când conducatorii îsi urmaresc doar interesele proprii,
Oamenii devin rasvratiti.
Când conducatorii ucid fara motiv, (Codex Alimentarius)
Oamenilor nu le mai este frica de moarte si se rascoala.

Cel Întelept stie ca nu poseda nimic cu adevarat,
Îsi da surplusul lumii, fara sa astepte ceva în schimb.
Lucreaza fara a-si însusi meritele si este pilda vie.

Astfel ca cel ce e modest e cel mai potrivit ca sa conduca,
Cel ce rezolva problemele altora, este adevaratul conducator.

Înteleptul e onest, nu foloseste vorbe goale,
Vorbaria goala nu este onestitate.
Cei care par cultivati nu sunt iluminati,
Cei bogati nu pot fi multumiti.
Înteleptul nu traieste pentru sine însusi,
Facând mult bine pentru altii, e multumit,
Cu cât da mai mult, cu atât primeste mai mult,
În jurul lui totul se armonizeaza.
Pentru ca e pe Calea Tao în Virtute (Te).