miercuri, 6 martie 2013

Discurs împotriva Monarhiei + un doc despre controlul mintii tale

Este extrem de riscant pentru oricine să se opună Monarhiei, mai ales într-o țară ca România, care se apropie cu pași subtili și repezi spre instaurarea unei astfel de orânduiri. Există nenumărați eroi ai neamului român care s-au împotrivit și-au fost masacrați de către agenții acestei organizații criminale, printre ei îi amintesc, deși istoria ne minte învățându-ne altceva, pe Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Corneliu Zelea Codreanu. Dar eu sunt un om care își asumă multe riscuri, pentru că urmăresc să trăiesc, așa cu subliniază imnul național, o viață-n libertate, conștient că o viață moartă în sclavie nu merită trăită.
Cum aș putea să mă complac în situația în care, un om, sau un grup de oameni constituiți într-o organizație (criminală), îmi impun violent să fac, să nu fac, să dau sau toate la un loc, sub diferite pretexte? Cum ar putea să-mi fie frică de astfel de ipochimeni? Mârlănia, nedreptatea, inumanitatea, ipocrizia, sadismul, satanismul etc. trebuie să provoace curaj și încredere, nu frică, și trebuie să provoace curajul de-a le strivi și eradica odată pentru totdeauna.
Unul dintre marii președinți ai SUA spunea cu o înțelepciune rară că, cine este dispus să renunțe la libertate pentru siguranță nu merită niciuna nici alta și le va pierde pe amândouă - eu sunt dispus să renunț la siguranță și chiar la viață pentru libertate, prin acestă conduită subliniindu-mi de fapt liberul arbitru, pentru a rupe lanțurile injustiției și inechității. Iar injustiția și inechitatea, rasismul și sadismul aferent lui, inumanitatea și satanismul, își au ca focar întotdeauna Monarhia, prostia sau ambele.
Mă voi referi numai la rasism, întrebând cititorul: de ce numai anumiți oameni sunt regi, pot fi regi, și nu toți oamenii sunt regi? Pentru că oamenii care sunt regi sunt de "os domnesc" sau pentru că au "sânge albastru" - vor spune proștii care susțin Monarhia, căci numai un prost poate susține Monarhia. Bine, dar asta nu înseamnă discriminare, discriminare rasială? Oare rasism nu înseamnă vederi, practici și acțiuni care reflectă credința că umanitatea este împărțintă în anumite grupuri biologice numite "rase" și că membri ai unei anumite rase împart anumite atribute care fac grupul, în totalitate, mai puțin dezirabil, mai dezirabil, inferior sau superior? Dacă numai oamenii cu "os domnesc" sau cu "sânge albastru" pot fi regi, suverani, oare nu se presupune că ei sunt un grup biologic distinct, altă rasă, și că rasa lor este superioară "rasei" noastre de oameni cu sânge roșu și os uman prin faptul că ei și numai ei au dreptul să fie regi, suverani? Dar cine presupune asta? Evident, indivizii cu "sânge albastru" și proștii care îi susțin.
A considera că numai membri anumitor familii au dreptul să fie regi denotă și rasism și prostie maximă! A considera că cineva este superior celorlalți oameni și că, în virtutea acestui fapt, trebuie să fie rege și trebuie să fie mai presus decât restul muritorilor, denotă de asemenea rasism și maximă prostie! A milita pentru instaurarea unui regim monarhic într-o țară este un act de discriminare rasială și de prostie maximă!
Dar prin ce anume se deosebesc acești indivizi de "os domnesc" cu "sânge albastru"care se consideră și sunt considerați superiori membrilor familiei umane? Istoria ne demonstrează că prin: crime, violuri, pedofilii, tâlhării, tortură, furturi, manipulare, conspirații, asupriri, exploatări, discriminări, sclavie, sadism, satanism ș.a.m.d., ș.a.m.d., ș.a.m.d. Acești indivizi și cei care îi susțin prezintă pericol pentru întreaga umanitate - nu există nicio evaziune în această concluzie! Însuși faptul că ei se consideră și că sunt considerați superiori membrilor familiei umane este baza pericolului pe care îl reprezintă pentru întreaga umanitate.
În prezent, cum spuneam, România se apropie cu pași subtili și repezi spre a se așeza din nou sub talpa Monarhiei - ba chiar întreaga lume! Toate demersurile efectuate de către guvernul actual și de către o mare parte a așa zisei intelectualități actuale conduc în această direcție. Atât guvernanții cât și marea parte a așa zisei intelectualități române fac demersuri concrete pentru instaurarea Monarhiei în România - spun așa zis-a intelectualitate pentru că oamenii care își folosesc intelectul se consideră egali tuturor oamenilor și nu inferiori sau superiori, iar acei oameni care sunt considerați și se condideră intelectuali, prin faptul că militează pentru o astfel de orânduire, dau dovadă că se consideră or inferiori or superiori anumitor oameni, probabil că unora li se consideră superiori iar altora inferiori. Și ce monarh vor ei să pună din nou peste România? Pe Mihai! Toate familiile regale din lume sunt înrudite - rog a se avea asta în minte când se va privi documentarul de mai jos.
Este imperios necesar ca pericolul Monarhiei în România să fie adus la cunoștința opiniei publice prin orice mijloace, tocmai ca poporul român să se poată apăra. Direcția reală viabilă și fiabilă spre care este imperios necesar să se îndrepte poporul român, dar fapt întreaga umanitate, este Antopocrația, niciodată Monarhia! Omul trebuie să își recupereze libertatea, demnitatea, puterea și independența!


 

NU TE UITA NICI AICI http://www.youtube.com/watch?v=o8-2VuONbgA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu