vineri, 8 martie 2013

Cultura ROMÂNĂ

Spuneam mai acu o vreme o vorbă care pentru omul care nu mă cunoaște poate părea altfel decât e, și anume că, cultura română începe cu mine. Din păcate, cultura noastră este, în mare mare parte o cultură de imitație, sau o cultură impusă. Ideile care stau la baza culturii și civilizației actuale, deși prin cultură se înțelege și civilizație, și viceversa, sunt proaste. Iar ideile care stau la baza culturii și civilizației noastre române, (care civilizație? :) , ideile care sunt cultură, sunt extrem de proaste. Dovadă stă traiul, existența, de zi cu zi a românului. Dovadă stă, de asemenea, existența de zi cu zi a omului concret. Sau, a marii mari majorități a oamenilor. Ideile care stau la baza actualei civilizații umane sunt proaste. Războaie, crime, rasism, granițe, violență, incultură, sărăcie, boală, inechitate, materialism, capitalism, muncă etc. confirmă această idee, confirmă că umanitatea, în ansamblul ei, nu este deloc civilizată, cultă, ci, și aici voi utiliza un termen pe care îl utilizează deținuții când desemnează un bărbat voluminos și prost, sau o femeie, și anume: ursoaică. Umanitatea este ursoaică. Apropo, faptul că există deținuți confirmă că umanitatea nu este civilizată. Marea mare mare majoritate a oamenilor sunt urși - nu-și dau seama de asta, și nu e vina lor că sunt așa. Este vina ideilor proaste. Faptul că eu constat și afirm în scris asta este un act cultural, un act care practic creează începutul unei noi culturi, civilizații, deși, nimeni nu este poate îndeajuns de inteligent, de cult, încât să realizeze asta. Așa că totodată o să formulez și ideile care vor sta la baza Culturii și Civilizației Române și ulterior, la baza culturii și civilizației umane. Stau la baza culturii române pentru că cultura română are marele noroc că eu vorbesc cel mai bine limba română și că, în limba română le exprim. Mai are încă un noroc imens cultura română prin faptul că eu trăiesc în spațiul care se cheamă România și că, iată, materializez proiectul cultural care emană din ideile astea, care e ideile astea, începând din România. Prima idee este că ideile care stau la baza viitorului umanității se exprimă în limba română. A doua idee este că ele sunt temelia Civilizației Române și ulterior ale civilizației umane. A treia idee este că, având în vedere cele două idei anterioare România este capitala culturală a lumii, iar capitala culturală a unei lumi este de fapt capitala lumii - îți trebuie multă cultură ca să înțelegi asta. A 4 a idee este că există omul care a creat ideile care stau la baza culturii și civilizației, și că omul acesta a creat și instrumentul care va materializa această civilizație. Instrumentul se cheamă Partidul Avangardist Român. Decanul acestui partid este eu, Stoian George-Bogdan. A 5 a idee este chiar primul articol al Statutului Partidului Avangardist Român: Art 1

1) Prezentul Statut și prin el Partidul Avangardist Român iau naștere în baza aspirațiilor la viață sănătoasă ale sufletului uman și al dreptului universal de proprietate de sine al omului, drept inalienabil care îi conferă omului concret atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra ființei sale umane, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
2) Prezentul Statut este decis și transmis Decanului Stoian George-Bogdan de Conștiința Universală pentru a crea pace, echilibru, echitate absolută și armonie naturală pe întreg cuprinsul planetei. 

Acest prim articol revoluționează dreptul. Stă la baza unui nou drept. Căci la baza oricărei civilizații înalte stă dreptul și conștientizarea și respectarea lui de către toți oamenii. Ca atare aceasta este cea mai importantă idee a întregii umanități. Următoarele idei sunt următoarele articole ale Statutului PAR, și nu o să la scriu acum aici. Sunt cele mai importante idei ale umanității de asemenea. După ideile din Statutul PAR, Statut care stă la baza unui sistem juridic minimal și înnobilant global, vine următoare idee:
Pe lume există 5 stadii și 5 mentalități aferente acestor stadii și 5 propoziții aferente fiecărei mentalități. Stadiul 1: Viața e de căcat. Stadiul 2: Viața mea e de căcat. Stadiul 3: Eu sunt bestial, tu nu. Stadiul 4, noi suntem bestiali, ceilalți nu. Stadiul 5: Viața e frumoasă. Marea mare mare majoritate a oamenilor se află în stadiile 1, 2 și 3, și au mentalitățile exprimabile prin propozițiile: Viața e de căcat; Viața mea e de căcat; Eu sunt bestial, tu nu. Popoarele care locuiesc țările puternice, prin țară puternică înțeleg țară ca Germania de azi, China, Rusia etc., au mentalitatea stadiului 4: Noi suntem bestiali, ceilalți nu. Și mai au o chestie, un sentiment, care se cheamă patriotism. Popoarele, de fapt indivizii care locuiesc în țările slabe, varză, precum România, au mentalitatea aferentă primelor 3 stadii și nu au sentimentul numit patriotism. De ce? Pentru că acest sentiment a fost distrus prin cultura de imitație, sau prin cultura impusă de țările precum Rusia, Germania, SUA etc., țări a căror popoare au mentalitatea exprimabilă prin propoziția: Noi suntem bestiali, ceilalți nu. Acest gen de țări, de fapt liderii lor, șmecherii lor, acționează după dictonul antic: dezbină și condu. Pe cuprinsul țării noaste, precum și pe cuprinsul altor țări cu o cultură oloagă, slabă, șmecherii despre care vorbeam au acționat conform acelui dicton, și ne-au menținut și încă ne mențin sub Stadiul 4. Noi, românii, fiind dezbinați, nu putem să ne ridicăm la Stadiul 4: Noi suntem bestiali, ceilalți nu.   
Următoarea idee este: Patriotismul românilor, prin patriotism înțeleg dragoste față de popor și față de valorile spirituale ale acestui popor, valori care iată, s-au formulat în sfârșit în modul cel mai limpede în acest discurs, patriotismul românilor trebuie să existe în fiecare dintre noi. Dragostea pentru acest popor stă la baza culturii și civilizației acestui popor. Patriotismul este principala putere pe care trebuie să o posede acest popor începând de ieri. 
Următoarea idee este: Patriotismul trebuie să fie sentimentul fiecărui popor de pe planetă. Când patriotismul va fi sentimentul fiecărui popor de pe planetă toate popoarele vor fi în Stadiul 3, fiecare având mentalitatea: Eu sunt bestial, tu nu. 
Următoarea idee: Pentru ca întreaga umanitate să ajungă la Stadiul 5: Viața e frumoasă, ea trebuie să treacă prin Stadiul 4: Noi suntem bestiali. Stadiul 4 fiind subliniat printr-o înaltă conștiență și fraternitate a tuturor oamenilor, prin patriotismul înlocuit cu umanismul, adică prin dragostea față de umanitate, față de valorile ei, valori care de asemenea s-au formulat, în sfârșit în modul cel mai limpede în acest discurs. Când egoismul va fi înlocuit cu altruismul, când eu va fi înlocuit cu noi, când oamenii se vor iubi necondiționat, când oamenii vor aveam mentalitatea Stadiului 4: Noi suntem bestiali, vom ajunge direct în Stadiul 5: Viața e frumoasă. Nu există nicio evaziune în această concluzie.
Următoarea idee: Partidul Avangardist Român este instrumentul care va duce umanitatea în Stadiul 5. 
Pentru că eu am un vis. Este un vis despre care mulți nu își permit să creadă că poate fi împlinit, de aceea nici nu-l visează. Eu am un vis. Și visul meu se va împlini pentru că am găsit ideile care îl vor materializa. Eu am un vis. Visez o lume fraternă, în care omul concret se bucură de toate prerogativele sale naturale: viață, libertate, integritate, siguranță, spiritualitate, frumusețe, fericire, în mod natural și în perfectă armonie cu mediul înconjurător, de care este îndrăgostit și pe care îl conservăl deci nu-l poluează. Visez o lume fraternă în care nimeni nu este forțat să facă ceva, nici de împrejurări, nici de nimeni, pentru a se putea bucura de toate prerogativele sale naturale, în special: muncă. Visez o umanitate iluminată care poate striga oricând în cor ca și când ar jura: Viața e frumoasă!
Ultima idee: Undeva, în viitor, umanitatea a strigat deja într-un singur  glas: Viața e frumoasă pentru că ne iubim! Care va să zică noi, deja, începem să suntem bestiali ;) 

2 comentarii: