marți, 13 noiembrie 2012

Ultima Revoluție


Ultima Revoluție

La finalul textului Mândria Națională* spuneam că România, pentru a se scoate prin ea însăşi din starea de putrefacție în care se află, are nevoie de o operație estetică, adică de o Revoluție, adică de vreo 5000 de oameni la pușcărie. Pentru că pentru binele acestor 5000 de oameni există răul a 18 milioane de români câți mai suntem.

Cine sunt acești 5000 de oameni?

Sunt toți oamenii care au guvernat sau mai bine zis au ruinat România începând cu decembrie 1989 și terminând cu cei care ne guvernează sau mai bine zis ne ruinează și ne vor mai guverna sau mai bine zis ne vor mai ruina până în momentul când se va petrece Revoluția pentru care militez și revoluționarii îi vor aresta așa cum se cuvine să facă.

Stând și analizând la rece, am ajuns la concluzia corectă că acești 5000 de oameni (5000 e un număr standard, în realitate pot fi chiar 10.000) nu trebuie pedepsiți și, cu-atât mai mult, nu trebuie pedepsiți din resentiment pentru dezastrul existent și pentru Genocidul Națiunii de care se fac responsabili, pentru că: 1) Ei sunt Psihopați și 2) Ei sunt marionetele unor Grupuri de Interese străine, oculte.

De ce sunt psihopați?

Pentru că Ignoranța, care stă la rădăcina Morbidității, Corupției, Avariției, Egoismului, Egocentrismului, Nesimțirii, Fricii, Ipocriziei, Delăsării și Răutății lor, este boală psihică și i-a făcut din oameni monștri. Pentru că numai psihopații sunt capabili să-și distrugă propriile popoare. Ca atare acești oameni trebuie tratați în ospicii.

Cum adică sunt marionetele unor grupuri de interese străine, oculte?

Să recapitulăm: În 1989, deoarece președintele Nicolae Ceaușescu intenționa, și avea toate șansele să deschidă, cu sediul în Casa Poporului, a treia Bancă Mondială din lume la ora aceea, a avut loc ceea ce noi, românii, am fost prostiți cu maximă grijă și atenție să credem că a fost Revoluție. Ce s-a întâmplat de fapt la momentul respectiv? Ion Iliescu, cel care avea să devină președinte, și grupul său, sprijiniți de Forțe Străine, Oculte și la ordinul acestor Forțe, au organizat Evenimentele care au avut loc atunci, au Asasinat o serie de înalți ofițeri de Armată, Securitate etc. și o serie de Oameni Politici, inclusiv pe Președintele în funcție și pe soția lui, respectiv pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu, și au pus mâna pe Puterea Politică și pe întreg Avutul existent la ora respectivă în România. Forțele Străine, Oculte despre care vorbesc sunt cei cărora Banca lui Ceaușescu urma să le facă concurență: oamenii din spatele Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale și oamenii din spatele acestor oameni, respectiv grupul cunoscut sub numele de Ordinul Iezuit în frunte cu, atunci, Papa Ioan Paul al II-lea.

Și atunci și în prezent Ordinul Iezuit este forța care conduce lumea. Acest Ordin, care este un ordin militar al Bisericii Romano Catolice, prin membri săi, a inventat o serie de organizații cu caracter mai mult sau mai puțin secret și criminal precum: Masoneria, Iluminati, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, ONU, Clubul Romei etc. ale căror membri sunt elita lumii, (Familii Regale, Politicieni, Bancheri, Patroni de Corporații și-n general oameni care se consideră mai presus decât restul oamenilor și acționează întru înrobirea noastră) De asemenea, acest Ordin, prin agenții săi, a inventat o serie de curente care s-au dovedit a fi nocive pentru umanitate: Marxismul, Fascismul, Comunismul, Capitalismul etc. Scopul acestor oameni în frunte cu Papa este declarat, adică crearea Noii Ordini Mondiale (NWO), adică subjugarea la fel ca în Evul Mediu a întregii umanitați prin crearea unui Guvern Unic Mondial imuabil, sprijinit de o Armată Unică Mondială (NATO) imuabilă și a unei Religii Unice Mondiale imuabile și, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul istoriei Biserica Romano Catolică, și obligatorii. Cu alte cuvinte, dacă respectivilor le reușește acest plan, ființa umană va fi, nu sclavă, ci mult mai rău de-atât, pentru că în prezent ființa umană este, deși majoritatea nu conștientizează, sclavă.  

 Iată câteva afirmații ale Bisericii Catolice care evident sunt împotriva preceptelor Bibiei și deopotrivă împotriva umanității:

Papa deține preeminența asupra întregii lumi.” – The Most Holy Councils vol. 13 coloana 1167

„Vicarul fiului încarnat al Lui Dumnezeu, uns Înalt Preot și Conducător Suprem lumesc, stă în tronul Tribunalului Său să judece imparțial între națiune și națiune, între popor și principe, între suveran și supus.” - Henry Cardinal Mamning, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ (1862) pg. 46

„Această autoritate judiciară va include chiar și puterea de a ierta păcate” – Catholic Encyclopedia vol. 12, art. POPE, pg. 265

„El nu mai este un om, un copil păcătos al lui Adam, dar un Alter Crist, încă un Cristos... Pentru totdeauna un Preot al Celui Mai Înalt , cu putere asupra Atotputernicului. Papa nu este numai un reprezentant al Lui Isus Cristos, ci El este însuși Isus Cristos, ascuns sub vălul de carne.” – The Catholic National, iulie 1895

„Însuși Dumnezeu este obligat să se supună judecății Preoților Lui și, or să nu ierte or să ierte, după cum ei refuză sau oferă iertarea... Sentința Preotului precede, și Dumnezeu subscrie la ea.” – Dignities and Duties of the Priest vol. 12 pg. 27

Așadar, conform acestor texte ale Bisericii Catolice, Biserica Catolică decide cine e salvat și cine e pierdut, iar Dumnezeu trebuie să se supună deciziei ei. Deci cine e Atotputernic, Dumnezeu sau oamenii ăștia? Evident, oamenii ăștia. E blasfemie? E maximă blasfemie.

Cardinalul Bellermine, în On the Autority of Councils vol. 2 pg. 266 spune: „Toate numele care în Scripturi sunt aplicate lui Cristos, în virtutea prin care s-a stabilit că El este deasupra Bisericii, sunt aplicate întocmai Papei.”

„Deținem pe acest pământ locul lui Dumnezeu Atotputernicul.” – The Geat Encyclical Letters of Pope Leo XIII. Encyclical Letter, 20 iunie 1894

„Definim că Sf. Eparhie Apostolică și Pontiful Roman deține supremația asupra întregii lumi” – The Most Holy Councils vol. 13 col.1167

Iată și ce a declarat Consiliul de la Trento referitor la Papă: „...Toată puterea lumească este a lui; stăpânirea, jurisdicția și guvernarea întregului Pământ este a lui prin drept divin. Toți conducătorii pământului sunt supușii lui și trebuie să i se supună. ”

Așadar, după părerea Bisericii Catolice, toți suntem supușii Papei, iar Papa are puterea să facă ce vrea mușchii lui cu noi. Dacă crezi că ești sau că suntem supușii Papei să fii convins că ești prost, deci bolnav psihic și ai nevoie de ajutor psihiatric la fel cum are nevoie și Papa și Iezuiții și toți supușii lor. Deși lucrurile sunt mult  mai subtile: Prin deducție logică putem afirma, după cum afirma și Luther și Calvin și alți teologi, că Papa este Anticristul. El și oamenii lui sunt posedați de forțele întunericului, de Satan, Lucifer sau cum îi mai spune, și au nevoie urgentă de ajutor. Mai mult, acești oameni prezintă, așa cum putem ușor concluziona, indiferent dacă suntem atei, creștini sau altceva, în mod indubitabil pericol pentru umanitate, iar istoria ultimelor vreo 2000 de ani este cea mai elocventă probă în acest sens. Să nu uităm că Inchiziția, organizație a Ordinului Iezuit, care mai există și în prezent sub altă titulatură, ardea pe rug ființe umane pentru că acele ființe umane gândeau altceva decât le impuneau Preoții Catolici în frunte cu Papa să gândească. Să nu uităm nici că Inchiziția ardea pe rug ființe umane care erau mai frumoase decât media, motivând că frumusețea lor vine de la Satan. Să ne amintim mereu când ne gândim la Biserica Romano Catolică, organizație care s-a dovedit de-a lungul istoriei că este mai mult criminală și asupritoare decât altfel, că dracu are chip frumos și că preferă hainele preoțești.

Revenind la Lovitura de Stat din decembrie 1989…

De ce a fost asasinat Nicolae Ceaușescu de către grupul marionetă condus de Ion Iliescu și susținut de o armată formată din ofițeri străini care, așa cum s-a demonstrat, au pătruns între granițele României înainte de evenimentele de la Timișoara și ulterior?
Pentru că a fost Trădat de o serie de înalți ofițeri de Armată, de Securitate etc. Deci pentru că nu a mai avut cine să-l apere. Dar haideți să vedem care a fost motivul celor care au decis și orchestrat Lovitura de Stat din decembrie 1989. În acest sens trebuie să vedem ce declara însuși Nicolae Ceaușescu la Congresul PCR din 1989:

„Aș dori să subliniez importanța consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al Statelor Socialiste participante la Tratatul de la Varșovia care a avut loc cu o săptămână în urmă în București. Am acordat la această consfătuire o atenție și problemelor economiei mondiale și în deosebi situației țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că actualmente situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și, în acest deceniu, situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate, și din acestea, desigur, un mic grup de bogați, au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continuie mai departe. Așa reprezintă lumea în care unii domni ne îndeamnă să revenim: a inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și-o sută de ani sub capitalism aceasta. De-aceea am declarat că pentru noi a apus întotdeauna o asemenea cale. În poporul nostru se spune câte o dată că aceasta se va întâmpla când o face plopu mere și răchita micșunele. (Aplauze) Nu vă grăbiți să aplaudați: genetica modernă a făcut progrese uriașe și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu răchită care să facă mere... dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a apus pentru totdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogățiile țării! Aceste grupuri și acești domni ar trebui să-și îndrepte privirea spre două direcții: 1) Cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare. 2) Să se rezolve datoria externa de 1200 miliarde de dolari a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă. În economie și-n politică nu face 2 bani.”

Așadar, președintele Nicolae Ceaușescu, spre deosebire de succesorii săi marionetă, (Ion Iliescu; Emil Constantinescu; Traian Băsescu), dar și de antecesorii săi dinainte de Gheorghiu Dej (Regele Mihai I, care, așa cum a demonstrat istoria, a trădat țara la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial și Regele Carol II Coruptul, tatăl Regelui Mihai, care a condus țara spre ruină), nu era așa cum am fost prostiți cu televizorul să credem.

Nicolae Ceaușescu era pe cale să facă din România Putere Mondială. Banca despre care vorbeam era destinată să plătească datoriile externe ale țărilor datoare la FMI și la Banca Mondială, respectiv ale țărilor în curs de dezvoltare la care făcea referire în discursul citat.

Și ce se întâmpla atunci?

1) FMI și Banca Mondială falimentau, pentru că Banca lui Ceaușescu percepea dobânzi infinit mai mici decât ele;

 2) România dezvolta relații economice cu țările în curs de dezvoltare și dacă stăm să ne gândim puțin cam ce produse puteam importa din ele și la ce prețuri și ce multe altele puteam face, ne putem da seama că președintele Nicolae Ceaușescu a fost cam genial;

3) Se făceau pe glob 4 miliarde de comuniști într-un timp foarte scurt, iar țările capitaliste, adică restul de 1,5 miliarde de oameni și dintre ei elita: SUA, Marea Britanie, Austria, Germania, Olanda, Franța, Spania, Italia, Potugalia, țările cu oameni care au înrobit de-a lungul istoriei și continuă să înrobească popoare, pierdeau controlul milenar și nociv-diabolic asupra lumii. Iar asta îi cam strica planurile Anticristului. Ca atare în 1989 a căzut comunismul în toate țările semnatare ale Tratatului de la Varșovia. Țări care erau, bineînțeles, părtașe la Banca Roșie a cărei sediu era în Casa Poporului. (Acum știm și care fusese scopul real al construcției Casei Poporului…)

De ce a căzut comunismul în toate țările semnatare ale Tratatului de la Varșovia?

Pentru că liderii lor erau membri ai unor organizații mai mult sau mai puțin secrete, să zicem, masoni, și fiecare mason are superior pe cel mai înalt în grad decât el și execută ordinele lui. Menționez că majoritatea masonilor nu trec de gradul 3. Menționez și că cei care sunt sub gradul 30 sunt aproximativ la fel de „vite”, cum îi numesc venerabilii confrați de grade mai înalte, ca și cei sub gradul 4. Menționez că și cei de grad 33, care sunt niște oameni foarte șmecheri, care știu printre altele și magie, sunt „vite”, comparativ cu cei de grade superioare celor 33 de grade oficiale ale Masoneriei (mai sunt 13 grade neoficiale în Masonerie). Și cine am zis că a inventat și controlează printre altele Masoneria? Care va să zică Ordinul Iezuit cu Papa în frunte. 

O dată cu asasinarea de către Grupul lui Ion Iliescu a lui Nicolae Ceaușescu și furtul Puterii politice și a Avutului public care, așa cum am auzit la Ceaușescu, era al întreg poporului, deci printre altele al tău și al rudelor tale, a început Genocidul Națiunii Române*.

Dacă în decembrie 1989, România, adică poporul român, adică tu, eu șamd, nu aveam niciun dolar datorie externă, acum, după 23 de ani, datoria externă a României este, neoficial, peste 300 de miliarde de euro. La cine suntem datori? La FMI și la Banca Mondială, evident… Cu ce este garantată această datorie? Printre altele cu viața ta.

Dacă în art. 2 din Constituția României scrie că suveranitatea națională aparține poporului, în fapt, suveranitatea națională aparține celor care le desenează conduita politică guvernanților noștri: domnilor de la FMI și Banca Mondială, doamnelor și domnilor de la UE - care televizat ne arată că ei sunt cei care sunt stăpâni și pe guvernanții noștri și pe destinele noastre. Iar scopurile lor în ceea ce ne privește te asigur că sunt diabolice.

Dacă în 1989 populația României era de 23.151.000, acum, ea este de 18.000.000. Natalitatea a scăzut. Speranța de viață la fel…

Dacă în 1989 nu exista șomaj și 10.946.000 persoane munceau, adică: 4.169.000 în industrie; 3.012.000 în agricultură; 767.000 în construcții; 649.00 în comerț; 373.000 în învățământ; 292.000 în sănătate; 51.000 în administrație; 1.630.00 în alte ramuri – acum, nu mai avem industrie, pentru că după 1989 a fost falimentată și vândută pe nimic; nu mai avem agricultură, țăranul român fiind adus pe cale de dispariție, pământurile zac necultivate și în proprietatea străinilor etc.; nu se mai construiește decât ocazional, ce-ar putea să se construiască și pentru ce, când scopul este extermiarea poporului? avem comerț, dar comercializăm produse de import nocive; numărul angajaților din învățământ a scăzut îngrijorător, calitatea învățământului la fel, coeficientul de inteligență al națiunii fiind în medie cel al unui copil sub 12 ani, slujba de profesor a devenit josnică și nesimțit plătită; personalul din spitale a scăzut îngrijorător și este plătit cu un salariu la fel de nesimțit ca și al profesorilor, multe spitale au fost desființate; marea mare majoritate personalului din administrație este corupt până-n măduvă; justiția este praf, personalul instanțelor prea scăzut, procesele durează ani, judecătorii au mai multe dosare decât pot visa, de-aici și multe hotărâri nelegale, mulți dintre ei sunt corupți, nu puțini sunt prost pregătiți, majoritatea procurorilor sunt corupți sau prost pregătiți, însuși Președintele României acuză procurorii de fapte de corupție și procurorii la rândul lor acuză Președintele de același lucru… E revoltător!

Dacă în 1989 România producea o gamă largă de mărfuri, între care menționez: 64.309 Twh energie electrică; 11.511 tone de țiței extras; 4.667 tone de benzină; 8.435 tone de motorină; 22.222 mil mc gaz metan extras;  14.411 mii tone oțel brut; 17.124 bucăţi tractoare; 276 bucăţi locomotive; 144 mii bucăţi autoturisme; 13.515 bucăţi autocamioane; medicamente în valoare de 150 milioane de euro; 13.265 mii tone ciment; mobilă în valoare de 434 milioane de euro;  248 mii tone ulei comestibil; 993 mii tone carne;  279 mii tone preparate din carne;  5.629 mii hl lapte pentru consum;  81.652 tone brânzeturi; 717 mii tone zahăr – acum nu mai produce mai nimic și dacă produce, o face pentru patroni din alte țări, importurile fiind substanțial mai mari decât exporturile. Astfel, conform calculelor experților, cu patrimoniul pe care îl avea înainte de 1989, în care nu includ și Banca despre care vorbeam, România, adică poporul român, a pierdut peste 4500 de miliarde de euro!  

Dacă în 1989, avuția națională, reprezentată exclusiv de resurse neexploatate (țiței, aur, argint, cupru, uraniu, cărbune, marmură, sare, apă minerală, păduri șamd), era estimată la 880 miliarde de euro, acum, avuția națională nu mai este reprezentată de nimic pentru că guvernanții noștri au vândut aproape toate resursele. În prezent se duc negocieri pentru vânzarea ultimelor resurse, un exemplu ar fi aurul de la Roșia Montană a cărui valoare este estimată la 900 miliarde de euro.

Dacă în 1989 nu importam mai nimic, acum importăm resurse de pe teritoriul țării noastre, dacă e să ne gândim la produsele din țiței sau la gazele naturale.

Dacă în 1989 nu exista șomaj, astăzi există peste 2.000.000 de români care trăiesc într-o sărăcie mai lucioasă ca jantele autoturismelor celor care ne-au ruinat, în acest sens stau mărturie miile de oameni fără adăpost din centrul Bucureștiului, în condițiile în care art. 47 alineat 1) din Constituție prevede că: Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent...”

Dacă în 1989 aveam șansa să devenim o Putere Mondială, începând cu anul 2009, printr-o hotărâre a Guvernului Boc și, ulterior, prin votul a 182 de deputați din 196, produsele pe care le mâncăm conțin substanțe otrăvitoare dintre care menționez numai una: initium. Initiumul este o substanță chimică care odată ajunsă în organismul uman intră rapid în combinații chimice dăunătoare, crescând astfel cu 65% rata riscului de cancer la colon. Un miligram de initium ajuns în organismul uman nu poate fi eliminat decât într-un an. Dacă ne gândim câte miligrame de initium au ajuns și vor mai ajunge în organismle noastre și ale familiilor noastre putem concluziona că această substanță nu va putea fi niciodată eliminată. În plus, aceste substanțe provoacă impotență, sterilitate, debilitate etc. Așadar, guvernanții noștri actuali încalcă flagrant art. 34 din Constituție, care prevede în alineatul 1) că: Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.” și în alineatul 2) că: „Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.”
  
Dacă în art. 16 alineat 1) din Constituție scrie că: „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări” și în alineatul 2) al aceluiași articol că: „Nimeni nu este mai presus de lege.”, guvernanții noștri, așa cum au decis tot ei, beneficiază de imunitate, ceea ce înseamnă pe de o parte că nu sunt egali în fața legii și, pe de altă parte că sunt mai presus de lege, ceea ce înseamnă că noi, cei care nu beneficiem de imunitate suntem flagrant discriminați. Mai mult, înseamnă și că nu răspund penal pentru faptele lor. De-aceea își și permit să efectueze în fața noastră aceste manevre diabolice împotriva noastră.

Dacă în 1989 aveam o singură televiziune care transmitea 3 ore pe zi, acum avem zeci de televiziuni care ne implantează gânduri nocive, ne induc mesaje subliminale, ne manipulează, ne hipnotizează, ne controlează comportamentul fără să ne dăm seama. Gândim ce vedem la televizor și ne comportăm cum ne condiționează televizorul să ne comportăm, neștiind că televiziunea a fost creată cu singurul scop de a controla mințile și comportamentele maselor, de a le dresa ca pe câini: vorbim ce vedem la televizor, cumpărăm ce vedem la televizor, mâncăm ce vedem la televizor, votăm ce vedem la televizor, ne dorim ce vedem la televizor, imităm ce vedem la televizor etc.

Dacă în 1989 fiecare scriitor, artist, om de cultură, era tratat ca un nobil, astăzi se promovează mârlănia, prostia, curvăsăria, creatorii de literatură, artă și cultură fiind împinși în mizerie și batjocoriți. Au nimicit cultura, au nimicit limba, au nimicit învățământul, au nimicit sentimentele naționale îndobitocind poporul cu televizorul, inducând-ne rușinea de-a fi români pentru a nu ne păsa de țara în care trăim și de neamul nostru românesc.

Dacă în 1989 președintele Nicolae Ceaușescu era asasinat, astăzi președintele în funcție ne spune că: „Statul și Guvernul nu pot fi responsabili pentru fiecare cetățean deoarece nu au resursele necesare, Satul nu mai are resursele comunismului... ” – Păi dacă-i așa, domnule președinte, la ce ne folosiți?

Ceea ce s-a întâplat și continuă să se întâmple în România începând din 1989 este distrugere deliberată și sistematică a națiunii, este genocid. Și de acest genocid sunt responsabili cei care au guvernat și încă guvernează România din 1989, pe de o parte, și pe de altă Forțele străine, oculte care beneficiază de pe urma acestui genocid.

Mă gânesc la Mircea cel Bătrân, cred că se învârte-n mormânt! Mă gândesc la Vlad Țepeș, cred că visează numai țepe! Mă gândesc la Ștefan cel Mare și Sfânt, cred că rupe smalțul icoanelor! Mă gândesc la Mihai Viteazul, cred că mușcă pereții mormântului!

Evident că dacă am gândi precum acești 5000 de psihopați responsabili din România, care nu au fost și nu sunt decât unelte, nu că ceilalți ar gândi altfel, ar trebui să-i condamnăm la închisoare pe viață fără proces. Vinovăția lor este axiomatică. De altfel, după opinia unor juriști, „cine omoară un guvernant, indiferent dacă acela este Președinte, Ministru, Deputat, Senator, Prefect etc. este în legitimă apărare” și deci, este nevinovat. Dar noi, românii, (chiar dacă actualul Patriarh care, așa cum s-a demonstrat, pângărește Bisericile cu ritualuri necreștine, este și el vândut Satanei la fel ca mulți dintre preoți), suntem popor creștin și întocmai Apostolului Andrei, care a predicat pe pământul țării noastre, dar și a altor creștini, putem să-i ajutăm pe cei responsabili: să-i tratăm în ospicii, să-i exorcizăm și să-i iertăm, pentru că ei, evident, nu au discernământ. Sunt or bolnavi psihic, or posedați.

Așadar, frați români, surori românce, destinele noastre sunt în mâinile noastre începând de-acum: Revoluția este Obligatorie. Revoluția este singura noastră șansă! Revoluția este ceea ce trebuie să curgă prin noi, numai noi putem să o facem să respire, să existe, pentru că Revoluția este o lovitură de ciocan dată de toate mâinile lumii în sistemul stricat care ne distruge, în acvariul care ne întemnițează. Conform art. 55 din Constituție: „Cetățenii au dreptul și obligația să apere România.”, ca atare, deși o revoluție nu trebuie să fie legală, Revoluția noastră va fi și legală și legitimă. Ca atare poți să fi conștient că tu ești cel sau cea care te va salva, așa că întrabă-te: Ce pot să fac ca această Revoluție să se întâmple în realitate? Până când voi mai permite ca eu sau confrații mei români să trăim o viață amară și un trai nefericit în sclavie?

După Revoluție, vom instaura în România un Stat care va avea ca stăpân real cetățeanul român care va folosi Statul ca pe o unealtă pentru propria lui bunăstare, nu ca în prezent când statul, respectiv cei care îl administrează, folosesc ceatățeanul ca pe o unealtă pentru propria lor bunăstare. Căci ce este un Stat? Este o Organizație care își desfășoară activitatea prestabilită printr-un act normativ, numit de obicei Constituție, într-un teritoriu dat.

Statul pe care îl vom edifica va fi o Organizație din care vom face cu plăcere parte, a cărui activitate va fi ghidată de voința noastră înțeleaptă prealabilă pentru bunăstarea noastră a tuturor. Acest Stat va fi primul din lume care îi va recunoaște ființei umane Sacralitatea, Suveranitatea, Inviolabilitatea, ba mai mult, acest Stat va avea ca principiu suprem și de bază, faptul că FIINȚA UMANĂ ESTE SACRĂ INVIOLABILĂ SUVERANĂ.

SACRĂ, pentru că suntem făcuți de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu.

SUVERANĂ, pentru că în Constituție este scris, în art. 2 alineat 1 că, suveranitatea națională aparține poporului; or nu poate exista popor suveran fără ca ființele care îl compun să fie ele însele suverane; și, fiind făcuți după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, implicit suntem, fiecare dintre noi, suveran/ă, iar acest adevăr fundamental nu este recunoscut numai de cel prost și de cel curtat de Satana.

INVIOLABILĂ, pentru că fiecare ființă umană are drept de proprietate de sine și nicio ființă umană nu poate fi proprietară asupra niciunei alte ființe umane și deci, nu poate să-i încalce sub nicio formă dreptul de proprietate de sine.

În acest Stat nu vor exista penitenciare. Penitenciarul este un produs al răutății iar răutatea un efect al Ignoranței. Numai Dumnezeu poate pedepsi o ființă umană, celelalte neputându-se prevala de acest privilegiu întrucât astfel ar încălca în aceeași măsură Sacralitatea, Suveranitatea și Inviolabilitatea ființei umane și, implicit, a tuturor ființelor umane. În schimb, vor exista ospicii. Cel care încalcă Sacralitatea, Suveranitatea, Inviolabilitatea altei ființe umane este în mod indubitabil bolnav psihic. Libertatea unei ființe umane se termină acolo unde se termină libertatea altei ființe umane.

Fiecare ființă umană va fi învățată să-și conștientizeze atât sieși, cât și tuturor ființelor umane Sacralitatea, Suveranitatea, Inviolabilitatea și să iubească ființa umană la fel de necondiționat cum își iubește o mamă copilul, nu ca acum, când ființa umană este învățată contrariul, ca să trăiască cu frică de aproapele ei, dezbinată, ignorantă și astfel ușor de constrâns.

În acest Stat bineînțeles că nu vor mai exista infractori, cum de altfel n-au existat și nu vor exista niciodată pe lume, cuvântul infractor este o etichetă pusă pe fruntea oamenilor care, constrânși de nevoia unei vieți mai bune sau din ignoranță, comit fapte pe care oamenii le-au numit infracțiuni. 
Cetățenii acestui Stat vor fi îndeajuns de elevați intelectual, spiritual și social încât nici să nu conceapă să comită fapte abnorme. Fiecare va avea asigurat gratuit un trai decent:

- Locuință spațioasă ecologică
- Hrană sănătoasă ecologică
- Sport
- Învățământ de calitate
- Disciplină spirituală

astfel încât fiecare ființă umană să devină pe deplin conștientă de sine, să atingă desăvârșirea fizică, intelectuală și nu în ultimul rând spirituală de care este capabil, adică iluminarea; deci dezvoltarea umană se va desfășura pe verticală, nu ca acum când se desfășoară pe orizontală, iar omul este manipulat să acumuleze cât mai multe lucruri materiale, a căror rob devine, și cât mai puțină înțelepciune, pentru a fi ușor exploatat; nu ca acum când omul este îndoctrinat să-și aprecieze aproapele pentru ceea ce are și nu pentru ceea ce este și când tot mai puțini oameni au și foarte puțini oameni sunt.

Biblia ne spune că Omul este făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de-aceea omul, adică ființa umană, atingându-și desăvârșirea va ajunge să îl cunoască direct pe Dumnezeu, iar Statul pe care îl vom edifica împreună va fi o unealtă în acest sens, nu ca acum când oriunde în lume Statul este o unealtă pe mâinile unor oameni care, psihopați sau posedați de forțele întunericului, sunt împotriva acestui sens real al vieții omului.

Aproape tot ce s-a întâmplat în istoria ultimelor 2000 de ani a fost împotriva acestei treziri, împotriva evoluției omului. Aproape tot ce se întâmplă acum în lumea este ghidat de forțele întunericului. Pentru că atunci când omul se iluminează, forțele întunericului pier odată cu întunericul. 

Ca atare administratorii acestui Stat vor deveni Administratori ai Statului în funcție de înălțimea înțelepciunii și a altruismului pe care le posedă plus a puterii de a materializa pe Pământ o lume paradisiacă, și nu de voința ignorantă a unei majorități, a unei minorități sau prin forță, manipulare ș.a.m.d. Administratorii vor fi administratori numai după absolvirea unei școli speciale la care vor avea acces numai cei care vor poseda abilități înalte pentru sarcinile pe care le vor avea, anume: elevarea socială, fizică, intelectuală, spirituală a tuturor oamenilor.  

A venit vremea ca oamenii care nu provin din familii considerate nobile, din familiile elitei globale, din familiile celor care se consideră mai presus, din familiile celor care consideră că sunt stăpânii lumii și fac demersuri în acest sens etc., deci marea majoritate a oamenilor să nu mai fie însclăviți prin voința acestor psihopați și programați din fașă să le accepte ideile însclăvitoare și să le fie sclavi. A venit vremea ca dreptul de proprietate de sine al fiecarei ființe umane să fie recunoscut, garantat, respectat și neîngrădit sub nicio formă, sub niciun pretext. A venit vremea ca fiecare ființă umană să conștientizeze că este sacră, inviolabilă, suverană și că nicio altă ființă umană nu poate să-i impună voința ei. A venit vremea să conștientizăm cu toții adevărul! A venit vremea să ne bucurăm cu discernământ de libertate și de resursele nelimitate ale Pământului! A venit vremea ca fiecare ființă umană să se bucure de fructele tehnologiei existente într-o așa manieră încât, în cele din urmă, să nu mai fie nevoită să muncească nicio secundă pentru a-și asigura bunăstarea! În prezent există resurse tehnologice și naturale care să asigure traiul mai mult decât decent a sute, dacă nu chiar mii de miliarde de ființe umane. Psihopații însă, încearcă să ne convingă că suntem prea mulți și că resursele se termină, tocmai pentru a ne face să ne omorâm unii pe alții ca-n junglă sau să nu ne pese când suferă sau când sunt omorâți oameni. Numai voința psihopaților acestora care conduc în mod diabolic lumea și psihopatia care îi face să se excite când provoacă sau văd suferință ne împiedică să trăim în maximă bunăstare și armonie! Numai convingerile noastre create și alimentate de acești psihopați sau de servitorii lor: intelectuali, preoți, artiști, politicieni etc. la fel de psihopați, ne împiedică să trăim în maximă bunăstare și armonie! Fiecare dintre noi este făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, deci cum ar putea chipul și asemănarea Lui Dumnezeu să fie într-un asemenea halat batjocorite? Crezi tu oare că Dumnezeu ne-a oferit chipul și asemănarea lui ca să fim sclavi? Și cine ar putea fi responsabili pentru acest sacrilegiu strigător la cer dacă nu cei posedați de forțele întunericului?

Imaginează-ți o țară în care grija zilei de mâine este ceva de domeniul fantasticului. Imaginează-ți că în această țară oamenii sunt conștienți că sunt toți, pentru că suntem toți copiii Lui Dumnezeu, confrați. Inaginează-ți că în această țară nimeni nu suferă de lipsuri pentru că nimeni nu are dreptul să fie sărac. Imaginează-ți că în această țară nimeni nu este mai presus decât nimeni pentru că toți suntem ființe sacre inviolabile suverane conștiente că toți suntem ființe sacre inviolabile suverane. Imaginează-ți că în această țară televiziunile, presa, învățământul nu te dresează, nu îți plantează în cap gânduri nocive, gânduri care te fac să îți dorești să fi sclav, care te fac să fi sclav, care te fac să-ți accepți condiția de sclav, care te fac să-ți fie frică de aproapele tău, care te fac să nu ai încredere în aproapele tău, care te fac să îți dușmănești aproapele, care te fac să nu-ți pese dacă aproapele tău suferă, care te fac să minți, să înșeli, să furi, care te fac să crezi că altul are dreptul să-ți impună voința lui, care te fac să îți dorești ca altul să îți impună voința lui, care te fac să te simți mic și neajutorat, care te fac să nu ai încredere în tine, care te fac să fii rău și lipsit de compasiune, care te fac să te simți prost, care te fac să fii prost, care te manipulează să vrei lucruri de care nu ai nevoie, care te fac să cumperi lucruri de care nu ai nevoie, care te conving că omul trebuie respectat pentru ceea ce are nu pentru ceea ce este, care te fac să crezi că e normal să trăiești anormal, care te fac să crezi că e normal să plătești forțat taxe și impozite, care te fac să crezi că e normal ca alții să-ți decidă viitorul, care te fac să crezi că e normal ca alții să-ți îndatoreze copiii nenăscuți, care te fac să crezi că e normal să plătești datorii externe care s-au făcut fără voia ta și din care nu ai beneficiat nici tu nici familia ta, care te fac să fii obedient, care îți mănâncă timpul și viața zadarnic.
Imaginează-ți că în această țară nimeni nu plătește impozite pentru că nimeni nu e forțat să plătească impozite. Imaginează-ți că în această țară nu există penitenciare pentru că nu există oameni care să le locuiască. Imaginează-ți că în această țară ficare trăiește în pace, armonie și abundență. Imaginează-ți că în această țară școala nu învață copiii să fie sclavi, obedienți ci: să aspire la o putere mai mare, caritatea, compasiunea, curajul, loialitatea, încrederea în sine, iertarea, generozitatea, grația, onestitatea, speranța, bucuria, bunătatea, neinterferența în treburile altuia, răbdarea, gloria, responsabilitatea, iubirea de sine, gratitudinea și iubirea necondiționată pentru aproape. Asta e țara în care meriți să trăiești împreună cu familia ta! Asta e România pe care trebuie să o construim acum!

Revoluția începe cu tine. Revoluția este dreptul tău. Nu aștepta să-l exercite alții pentru tine! Ce-ar fi dacă pe 2 decembrie 2012 nu am ieși la vot și am ieși în stradă împotriva genocidului la care suntem supuși toți românii? De ce să acceptăm să fim conduși și să fim conduși diabolic în continuare de acești psihopați? De ce să acceptăm să le fim victime noi și familiile noastre în continuare? De ce să nu spunem NU minciunilor și promisiunilor lor mincinoase? De ce să nu spunem NU genocidului națiunii noastre?

Este momentul să devenim stăpâni pe destinele noastre! Este momentul să fim stăpâni pe destinul României! Este momentul sa arătăm că România nu-i sat fără câini și că eroii neamului nostru nu au murit în zadar pentru viitorul nostru! Este momentul să acționăm acum!

Vom ieși minimum un milion de români în stradă, minimum 20 de mii în fiecare dintre Marile Orașe și minimum 200 de mii în Capitală pe 1 decembrie și pe 2, în ziua alegerilor putem scăpa de ei. Dacă ieșim toți românii cu drept de vot putem arăta că suntem hotărâți să construim o țară în care nu FMI, nu Banca Mondială, nu UE, ci cetățeanul român este stăpân. Trebuie arestați de la Președintele țării la Șefii Serviciilor Secrete, de Primul-Ministru la Patriarh, de la parlamentari la șefii partidelor politice și la șefii băncilor cărora le plătim dobânzi, inclusiv a celor ai BNR, de la prefecți la primari, indiferent de apartenența politică, așa încât toată mafia acestor psihopați să fie distrusă o dată pentru totdeauna. România are oameni drepți, iubitori de oameni, deștepți, cinstiți și competenți care să-i înlocuiască! România are oameni care doresc și pot să construiască România Viitorului! Trebuie să ne recuperăm țara imediat!

Nu te întreba ce pot face alții pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru tine, pentru familia ta și pentru România. Și primul fapt pe care poți să-l faci este să faci cunoscut acest mesaj scris tuturor membrilor familiei tale, tuturor prietenilor și tuturor cunoscuților tăi și să ieși  în stradă pe 1 decembrie! Să-i oferim României un cadoul pe care-l merită de ziua ei!

Al tău confrate întru libertate,

                                                  Stoian G. Bogdan

 
     

Un comentariu: