sâmbătă, 1 aprilie 2017

De lege ferenda

De când trăiesc în România, drepturile mele naturale de om, prevăzute în acte normative internaţionale şi nationale, mi-au fost încălcate în mod continuu, şi continuă să-mi fie încălcate. (Inclusiv judecători încalcă drepturile omului în România, ceea ce e.. n-am cuvinte.) Motivul este sigur ignoranţa juridică a cetăţenilor, ignoranţa juridică a funcţionarilor publici, precum şi reaua credinţă a unei bune părţi a cetăţenilor şi a funcţionarilor publici. De aceea, consider că, este absolut imperios necesar ca cele mai importante acte normative, care prevăd drepturile pe care le are fiecare om, să fie studiate şi obligatoriu de învăţat pe de rost şi de înţeles de către toţi elevii din clasele 9-12 începând de anul acesta. Este absolut necesar ca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (care are 9 pagini), Constituţia României (care are 26 de pagini) şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (care are 17 pagni) să fie studiate în licee începând din clasa a 9-a. De asemenea, consider că este abslout necesar ca în toate facultăţile să se studieze aceste acte normative. De asemenea, consider că aceste acte normative trebuie să fie cunoscute de orice funcţionar public din România, pentru ca abuzurile pe care le comit funcţionarii publici împotriva cetăţenilor să înceteze. Ba chiar consider că aceste acte normative ar trebui afişate peste tot, în parcuri, tramvaie, staţii şamd şi bătute în piatră :D Dreptul este cea dintâi prerogativă a conştiinţei, iar fiinţa umană afonă de drept este inconştientă, ba chiar poate prezenta pericol pentru drepturile celorlalte fiinţe. Ştiinţa dreptului extinde şi elevează conştiinţa. În plus, legile ţării sunt obligatoriu de cunoscut, pentru că, nimeni nu poate invoca argumentul că nu a cunoscut legea. În opinia mea, 95% dintre cetăţeni sunt afoni de drept, iar o bună mare parte dintre funcţionarii publici fac parte din acel 95%. Toată corupţia şi inechitatea din ţară se bazează pe ignoranţa juridică a cetăţenilor şi a unei bune părţi a funcţionarilor publici. Ignoranţa nu e o binecuvântare, ignoranţa e o boală psihică pe care este absolut necesar să o vindecăm prin intermediul învăţământului, al culturii şi al mass-mediei. Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu