luni, 27 mai 2013

Statutul PAR - Cele mai importante articole

Distinși cititori,

Este privilegiul meu să vă aduc la cunoștință cele mai importante articole din Statutul Partidului Avangardist Român. Înainte de asta, vă voi spune câteva lucruri despre Partidul Avangardist Român. PAR nu este un partid în sensul clasic al cuvântului, ci mult mai mult decât atât, însă am ales cuvântul partid pentru a putea câștiga puterea politică în această țară și pentru a materializa viziunea care se va reflecta și înrădăcina în mințile voastre pe parcursul lecturii articolelor. În realitate PAR este și o Academie și un ONG și orice este necesar să fie pentru a atinge Obiectivele pe care fiecare om întreg la minte și le dorește atinse pe lumea asta. Eu îl privesc ca pe un instrument, pentru că asta este.
PAR, spre deosebire de celelalte partide și organizații politice și nu numai de pe mapamond, este o entitate care are mai multe dimensiuni:
1. Politică
2. Culturală
3. Socială
4. Artistică
5. Spirituală
6. etc.
PARTIDUL AVANGARDIST ROMÂN
(PAR)


STATUTArt 1

1) Prezentul Statut și prin el Partidul Avangardist Român iau naștere în baza aspirațiilor la viață sănătoasă ale sufletului uman și al dreptului universal de proprietate de sine al omului, drept inalienabil care îi conferă omului concret atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra ființei sale umane, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.
2) Prezentul Statut este decis și transmis Decanului Stoian George-Bogdan de AtotConștiința Universala pentru a crea pace, echilibru, echitate absolută și armonie naturală pe întreg cuprinsul planetei.

Art. 2

1) Partidul Avangardist Român este un instrument de avangarda al indivizilor care contribuie la elevarea spirituală și socială a omului și care sunt de acord și dispuși să susțină, promoveze și apere obiectivele PAR.
2) PAR este o entitate autocrată iar prezentul Statut este cunoscut, înțeles, însușit și respectat de membri PAR în virtutea dezideratului de a realiza obiectivele PAR.
3) Orice om care a împlinit vârsta de 16 ani poate deveni membru al Partidului Avangardist Român, fără nicio discriminare.

Art. 3

Membri PAR sunt confrați și conștientizează că toți oamenii, fiind creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, sunt membri ai familiei umane. Fiecare confrate îi este cu-adevărat confrate confratelui său.


Art. 8

PAR tolerează toate învățăturile și acțiunile atât timp cât acestea nu contravin Statutului PAR.

Art. 9

1) PAR militează pentru instituirea unui sistem juridic minimal și înnobilant pe care prezentul Statut îl inaugureaza.
2) PAR desfășoară activități și în exteriorul granițelor României, prin organizațiile constituite în conformitate cu prevederile prezentului Statut.


Art. 10

1) PAR se opune alienării politice a individului, a națiunilor sau a întregii umanități.
2) PAR se opune elitismului politic, a oricaror forme de manifestare totalitaristă, exclusivistă, de discriminare etnică, politică, socială, culturală, juridică sau de orice altă natură.
3) PAR se opune sclaviei, prin sclavie înțelegând: a) obligația să dea, să facă, să nu facă sau toate la un loc impusă unui om sub diferite pretexte; b) o activitate efectuată de om în folosul altuia pentru care este remunerat cu un produs mai puțin valoros decât produsul muncii prestate sau cu recunoașterea unor drepturi, mijloace de existență, neagresiune.
4) PAR militează pentru edificarea unui Stat-instrument la îndemâna omului și nu pentru un om-instrument la îndemâna Statului.

Art. 11

1) PAR se opune oricărei forme de violență, îngrădire, manipulare, îndobitocire, săracire, exploatare a omului de către om sau de către orice altă entitate fizică, juridică sau alt fel.
2) PAR, prin membrii săi, se opune oricărei forme de pedeapsă aplicată omului, consfințind că nimeni nu are nici înțelepciunea și nici dreptul să pedepsească un om. PAR știe că faptele care sunt considerate infracțiuni sunt comise de oameni care or sunt ignoranți, or urmăresc să ducă o exisistență decentă după standardele lor, și consideră Statul care incriminează faptele considerate infracțiuni responsabilul real atât pentru ignoranța cât și pentru existența indecentă a omului pe care îl incriminează.
3) PAR militează pentru desființarea tuturor penitenciarelor și înlocuirea lor cu sisteme de civilizare .
4) PAR se opune utilizării armelor meteorologice, chimice, psihice, nucleare și de oricare fel, considerând posesorii de arme ca având intenții criminale, deci ignoranți. 
5) PAR se opune spionajului și tuturor formelor de încălcare a intimității omului.
6) PAR consideră că conflictele apar din cauza ignoranței și că ele se rezolvă în mod înțelept, uman și fără violență, prin dialog, umanism, înțelepciune și bunătate.
7) PAR va lua măsurile necesare ca să asigure fiecărei ființe umane un trai cel puțin decent.

Art. 12

1) PAR se opune oricărei forme de sărăcie a omului, în special ignoranței, pe care o consideră principala boală a umanității.
2) PAR se opune obedienței, servilismului, utilizării fricii, terorii și a tuturor manifestărilor degradante ale omului.

Art. 13

1) PAR promoveaza antropocrația.
2) PAR promovează accesul neîngrădit al fiecărei ființe umane la întreaga cunoaștere și putere. 3) PAR consacră că toate cunoștințele umanității sunt de interes general și trebuie puse la dispoziția tuturor oamenilor gratuit pentru a se asigura evoluția spirituală și socială a fiecărui individ în parte.
4) PAR militează pentru edificarea unui Stat care va susține în mod concret și substanțial sportul, disciplinele spirituale, învățământul de cea mai înaltă calitate, filosofia, artele, știința și orice manifestare culturală pozitivă a omului.
5) PAR militează pentru edificarea un sistem de învățământ care va produce îmbogățirea fizică, mentală și spirituală a omului, prin învățarea omului să aspire la (auto)cunoaștere și la o putere mai mare, autocontrolul, caritatea, compasiunea, curajul, loialitatea, încrederea în sine, iertarea, generozitatea, grația, onestitatea, speranța, bucuria, bunătatea, neinterferența în treburile altuia, răbdarea, gloria, responsabilitatea, iubirea de sine, gratitudinea, iubirea necondiționată pentru aproape și respectul manifestat pentru mediul înconjurător. 
6) PAR militează pentru edificarea unei lumi în care fiecare ființă umană este conștientă de sacralitatea, inviolabilitatea și suveranitatea fiecărei ființe umane, și le respectă.
7) PAR militează pentru Iluminarea întregii umanități, având ca obiectiv suprem transcendența omului în starea de zeu prin orientarea acestuia înspre interiorul său, înspre autocunoaștere, înspre Dumnezeu.

Art. 14

1) PAR se opune poluării, dezintegrării și dezechilibrării ecosistemului planetar.
2) PAR se opune consumului de combustibili fosili.
3) PAR militează pentru utilizarea imediată a dispozitivelor care folosesc energia liberă, infinită și gratuită din univers.
4) PAR consideră că fiecare om are dreptul să beneficieze gratuit de resursele necesare unui trai decent: hrană, locuință, îmbrăcăminte, cultură, spiritualitate, sănătate, libertate, tehnologie – cunoscând adevărul că toate resursele planetei aparțin tuturor oamenilor în egală măsură și că, deci, nimeni nu este dator să plătească pentru ele.
5) PAR consideră că fiecare om are dreptul să călătorească și să fie oricând, oriunde, oricât, atât timp cât nu invadează spațiul intim și personal, intimitatea și spațiul locativ al altui om, în lumina faptului că planeta nu aparține niciunui om mai mult decât altui om, că granițele sunt o iluzie care încalcă libertatea omului, că niciun om și niciun grup de oameni nu are dreptul să-i impună unui om sau unui grup de oameni nicio lege nedreaptă, incorectă, inechitabilă, sub niciun pretext.  
6) PAR se opune existenței instituțiilor bancare, dovedit fiind că aceste instituții sunt nocive.

Art. 15

1) PAR se opune exploatării, uciderii și consumului animalelor. PAR consideră că și animalele, având conștiință, au dreptul la viață, integritate corporală, libertate.
2) Membri PAR cunosc că pe termen lung consumul de cadavre este nociv și împiedică elevarea spirituală, deci îl evită.
3) PAR se opune producerii, comercializării și consumului de hrană nenaturală, artificială, nebiologică, modificată genetic, nocivă, cunoscând că planeta are toate resursele naturale pentru a le asigura tuturor oamenilor o nutriție naturală, sănătoasă, proaspătă și echilibrată.
4) PAR se opune fluorizării apei, cosmeticelor și a tuturor substanțelor pe care omul le consumă, cunoscând faptul că fluorul este nociv pentru om.
5) PAR se opune creării și consumului de hrană conform standardelor impuse de Codex Alimentarius.

Art. 16

1) PAR, prin voința și înțelepciunea confraților și în virtutea sacralității, inviolabilității și suveranității tuturor ființelor umane, instituie că nicio ființă umană, juridică sau de orice alt fel nu are drept asupra niciunui membru PAR decât cu acordul nesilit, conștient și scris al respectivului membru.
2) PAR și își arogă dreptul să facă excepție, dacă consideră de cuviință, de la respectarea legilor și organismelor de punere în aplicare a legilor oricărui Stat care contravin prezentului Statut, întelegând că orice ființă umană, juridică sau de orice alt fel îi recunoaște și respectă acest drept sacru pe care fiecare ființă umană membră sau nemembră a PAR, în deplinătatea facultăților mintale și-l poate aroga sieși întru libertate în modul cel mai elegant și înțelept cu putință.

Art. 17

1) PAR militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între toate ţările lumii și pentru o umanitate fraternă.                                                                                                                     2) PAR militează pentru punerea la dispoziția tuturor națiunilor a tuturor resurselor tehnologice existente, astfel încât egalitatea tuturor oamenilor să fie realizată prin egalitatea resurselor tehnologice ale tuturor națiunilor și astfel prin egalitatea tuturor națiunilor.                                      3) PAR își rezervă dreptul să propună proiecte de legi tuturor Statelor pentru îndeplinirea Obiectivelor sale.

Art. 18

Fiecare confrate va fi oricând un maestru al bunelor maniere al eleganței și al rafinamentului, printr-un autocontrol desăvârșit.

Art. 19

1) Fiecare confrate cunoaște Cele 4 Înalte Adevăruri și pășește pe Nobila Cale cu 8 Ramuri.
2) Cele 4 Înalte Adevăruri sunt:
            I. Adevărul durerii: acest prim adevăr enunță că toată existența fenomenală este dureroasă și nesatisfăcătoare, că totul este suferință: nașterea, maladia, moartea, unirea cu cel neiubit, separarea de cel iubit, privarea de ceea ce dorești și cele 5 agregate de atașare care constituie personalitatea: a) corpul; b) percepția; c) conștiința; d) conceptul sau acțiunea și e) cunoașterea. Trăsăturile caracteristice ale agregatelor sînt transformarea, decăderea, nașterea, îmbătrânirea, moartea, durata, schimbarea; ceea ce le face să fie considerate nepermanente, vide, dureroase și impersonale.
            II. Adevărul apariției durerii: acest adevăr arată că sursa acestei suferințe este dorința, setea de plăceri și bucurii senzoriale, pentru lucrurile care apar și dispar. Această dorință înlănțuie ființele.
            III. Adevărul încetării: acest adevăr indică cum abolirea totală a oricărei dorințe pune capăt suferinței.
            IV. Adevărul privitor la realitatea căii ce conduce la încetarea durerii: acest adevăr desemnează Nobila Cărare cu 8 Ramuri ca mijloc de a pune capăt suferinței, ca mijloc de mântuire, de Iluminare.

3) Nobila Cărare cu 8 Ramuri cuprinde:
            I. Cunoașterea și înțelegerea perfectă: include cunoașterea Celor 4 Înalte adevăruri și a impersonalității existenței
            II.  Gândirea perfectă: înclude voința de renunțare, de toleranță și bunăvoință către toate ființele vii
            III. Vorbirea perfectă: desemnează voința de a evita minciuna, vorbăria și bârfa
            IV. Acțiunea perfectă sau voința de a evita acțiunele ce încalcă bunele moravuri
            V. Mijloace de existență perfecte sau voința de a evita orice profesiune care este nocivă altor ființe
            VI. Efortul perfect sau voința de a dezvolta în Sine ceea ce este sănătos și de a evita ceea ce este nociv. Cele 4 Eforturi Perfecte sunt: a) efortul de stăpânire (de eliminare a lucrurilor nesănătoase); b) efortul de depășire (a lucrurilor nesănătoase); c) efortul de dezvoltare (a lucrurilor sănătoase, în particular a factorilor ce conduc la Mântuire, Iluminare, starea de Buddha, Christ, zeu); d) efortul de conservare (a lucrurilor sănătoase, a obiceiurilor și programelor corecte dobândite)
            VII. Atenția perfectă sau atenția vigilentă, urmărește conștientizarea activităților corpului, senzațiilor, emoțiilor și a activităților spiritului
            VIII. Concentrarea perfectă.

Art. 20

Fiecare frate va respecta inconștient luminile:

1) Sa fii conștient
2) Sa te indoiesti
3) Ceea ce este numit „realitatea” nu poate fi surprins in cuvinte sau concepte
4) Nu esti nici nici emotiile, nici senzatiile, nici sentimentele, nici gandurile tale
5) Să fi conștient de starea de spirit a ta și a interlocutorului tău, fiind conștient de întreg spectrul emoțiilor, sentimentelor, senzațiilor umane; să-ți controlezi emoțiile, sentimentele, starea de spirit, comportamentul.
6) Sa iubesti si sa conservi viața
7) Sa fii altruist
8) Sa fii tolerant
9) Sa fii compasiv
10) Evita sa jignesti
11) Evita sa calomniezi
12) Evita sa dezinformezi
13) Evita sa fi avar
14) Lacomia este cea mai orbitoare fațada a prostiei
15) Sa daruiesti
16) Evita sa fi gelos, la baza geloziei stă ignoranța
17) Evita sa te oftici
18) Evita sa invidiezi, la baza invidiei stă ignoranța
19) Evita sa te superi pe fiinte
20) Evită să te superi pe tine
21) Evita sa iei lucurile personal
22) Pune-te în locul celuilalt și privește
23) Evită să cerți și să te cerți
24) Respectă-i opiniile interlocutorului, lasă-l să vorbească nestingherit
25) Manifestă înțelegere față de ideile și dorințele celeilalte persoane
26) Evita sa urasti, la baza urii stă ignoranța
27) Evita sa crezi ca oamenii iti apartin
28) Evita pretenţia ca alţii să-şi trăiască viaţa în aşa fel încât să se potrivească cu gusturile tale, sau cu mândria ta sau cu profitul tau sau cu plăcerile tale
29) Să ști că o comunitate este formata din oameni liberi, nu din sclavi, indiferent dacă sunt sclavi în numele interesului general, al utilității publice sau al ambelor
30) Să ști că omul este o ființă predestinată să fie liberă și independentă pentru că omul este o ființă sacră, inviolabilă, suverană, mai presus de orice politică
31) Să știi că fiecare ființă umană este o întrupare în care se manifestă universul holografic care a devenit conștient de sine însuși
32) Să cunoști dreptul ca să fi drept.
33) Nimeni nu are dreptul să-i fie nimănui sclav
34) Nimeni nu are drepul să fie sărac - minimumul pe care trebuie să ajungă să îl posede fiecare om este: posesie gratuită a unei locuințe de minimum 35 m/p propice oricărui anotimp, hrană sănătoasă gratuită, acces gratuit la sistemul sanitar, transport public gratuit, acces egal gratuit la învățământ total obligatoriu până la vârsta de 21 de ani, acces gratuit la sistemul de justiție
35) Sa intelegi, sa eviti judeci, sa eviti sa condamni
36) Înainte să critici, laudă, dar atrage atenția oamenilor în mod indirect asupra greșelilor lor
37) Recunoaște rapid și cu tărie când te înșeli
38) Sa eviti frica, s-o controlezi, sa nu actionezi conditionat de ea pentru că frica este o falsă dovadă care pare adevărată, o rază orbitoare a ignoranței
39) Să ști că toți oamenii au temerile lor, însă cei curajoși renunță la îngrijorări și merg mai departe, uneori către moarte, însă mereu către victorie
40) Să ști că omul ignorant este animal
41) Să ști că nu există conflicte, există doar oameni inconștienți
42) Sa te bucuri de prezent
43) Sa iubesti oamenii prin conduita iubitoare
44) Să ști că orice om se naște pentru a experimenta o viață lungă și sănătoasă pe această planetă
45) Să ști că nu exista nimeni ca tine
46) Să ști că cel care este diferit de tine departe de a te leza te îmbogățește
47) Sa fii iubit
48) Sa fii sanatos
49) Sa fii detașat
50) Viața e momentul când unele larve se transformă în fluturi
51) Nu crede tot ce crezi
52) Fructifică șansa de ați demonstra valoarea personală, de a excela, de a depăși limitele

53) Nu uita ca sîntem ființe spirituale care au o experiență umană, nu invers
54) Renunță la ideea de-a deveni cineva, fiindcă tu ești deja o desăvârșire. Tu nu poți fi îmbunătățit. Trebuie doar să te trezești ca să vezi, să realizezi asta
55) Așează-te în fiecare zi într-o postură stabilă, de preferință în genunchi sau în floare de lotus, închide ochii, încrucișează-i în mijlocul frunții, respiră, alungă-ți toate gândurile, relaxează-te, focalizează-ți atenția în centrul frunții, meditează, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște toate secretele universului
56) Amintește-ți că concepția comandă percepția
57) Totul este posibil pentru ca nimic nu este imposibil
58) Sa curgi în armonie cu totul


Art. 21

Obiectivul imediat al PAR este: edificarea unui organizații de stat supusă cetățeanului, reflexia reală a unei societăţi libere, independente şi prospere în România, prin fundamentarea, aplicarea și respectarea principiilor PAR, fără violentarea, îngrădirea, manipularea, îndobitocirea, săracirea şi exploatarea omului, o societate în care minimumul garantat este casă, masă, sănătate, învățământ de cea mai înaltă calitate, spiritualitate, libertate de mișcare, ecologie pentru fiecare gratuit. 

Obiectivul final al PAR este edificarea unei lumi - fundamentată pe o înaltă conştiinţă și conștiență a oamenilor, spiritualitate, fraternitate, libertate individuală, egalitate socială – ale carei resurse sunt exploatate, prelucrate calitativ și distribuite în mod coerent și echitabil fiecărui om după nevoi de către un sistem tehnologic funcțional, eficient și capabil să se autogestioneze astfel încat fiecare om să dispună de eficiența și fructele sale  cu minimum efort. Acest sistem, prin upgradari și updatări repetate, va ajunge atât de performant încât va înlocui în cele din urmă, în totalitate, orice formă de muncă fizică efectuată de om pentru a-și procura locuință decentă, hrană sănătoasă, confort. În acest sens PAR își arogă dreptul și sarcina de a pleda prin orice mijloace înaintea tuturor Statelor lumii pentru ralierea acestora întru materializarea acestui obiectiv suprem pe care întreaga omenire cooperând îl va realiza.

Art. 22

1) Implementarea obiectivelor politice ale PAR se va realiza la început atât prin acțiunile reprezentanților partidului în Parlamentul și Guvernul României, în Parlamentul European, în Consiliile Județene și Consiliile Locale, în autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și în instituțiile și organismele în care PAR va fi reprezentat, cât și prin dialog și cooperare permanentă cu toate celelalte structuri: culte, sindicate, ONG-uri, partide, state, uniuni, federații etc. ale căror obiective și acțiuni pot fi în concordanță cu obiectivele PAR.
2) PAR se va consulta cu oamenii în toate problemele lor de interes și va reprezenta interesul superior al oamenilor la orice nivel. În concepția PAR interesul superior al omului este totalitatea tendințelor spre însușirea bunurilor materiale, căutarea stimei și gloriei, elevarea spirituală până la Iluminare. 

5 comentarii:

 1. ''stii'' se scrie cu doi 'i'...sau au schimbat iar regulile gramaticale?

  RăspundețiȘtergere
 2. sti si fi se scrie cum am scris eu, am mai spus asta. se foloseste un accent special pe i, niciodata nu rasuna doi i ci unul cu accentul respectiv. regulile gramaticale sunt facute de oameni si ca majoritatea regulilor, unele sunt gresite. asta cu ii le e sigur gresita.

  RăspundețiȘtergere
 3. Am citit Statutul, esti un geniul fara indoiala, intelepciunea pe care o dovedesti merita toti laurii! Subscriu.

  RăspundețiȘtergere
 4. traim vremuri democratice, nu o sa vina mai nimeni atata vreme cat tu esti deja cocotat in varful piramidei.

  RăspundețiȘtergere
 5. spre deosebire de restul organizatiilor acest partid nu are o structura organizatorica piramidala si nicio ierarhie. asa ca nu mai presupune. sunt functii si oameni potriviti (pregatiti) pentru functiile pe care le ocupa. iar functiile sunt: Decan, Maresal, Arhitect, Orator, Executor, Avangardist.
  si-ti spun eu ca nu traim vremuri democratice ci vremuri tulburi prin care eu pot sa vad fascismul cum se apropie. libertatea oamenilor este ingradita incet incet. traim intr-o tara in care suntem cobai, in care suntem alienati politic. faptul ca sub jumate din populatia tarii voteaza o data la 4-5 ani nu inseamna nimic. cei pe care ii aleg nu fac spre binele nostru ci spre binele lor si al puterilor externe pentru care sunt agenti. si oricum, democratia, daca o intelegi iti dai seama ca e o mare prostie. de fapt, toate doctrinele politice in afara de asta pe care am primit-o eu sunt prostii. prostii facute de oameni care vor sa fie mai presus decat alti oameni. prostii facute sa inrobeasca omul fortat.

  RăspundețiȘtergere